Przejdź do treści

Analogowe połączenia audio

Połączenie poziomu wyjściowego

Ważna uwaga: Przed wykonaniem połączenia przełącznik poziomu wyjściowego należy ustawić w pozycji „Line (Alva TT/ST)”. Nie podłączać do zewnętrznego przedwzmacniacza gramofonowego.

Połączenie analogowe

Połączenie gramofonowe

Ważna uwaga: Przed wykonaniem połączenia przełącznik poziomu wyjściowego należy ustawić w pozycji „Phono (External)”. Nie podłączać do wejścia liniowego wzmacniacza.

gramofon analogowy

Połączenie Bluetooth

Bluetooth

Parowanie

Przycisk parowania wcisnąć na 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania.

Wykonaj poniższe czynności, jeśli gramofon nie był wcześniej podłączony do urządzenia Bluetooth.

  1. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth działa w trybie parowania (patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth, aby dowiedzieć się, jak to zrobić).
  2. Upewnij się, że w pobliżu gramofonu nie ma innego urządzenia Bluetooth, które znajduje się w trybie parowania, takiego jak telefon komórkowy.
  3. Gramofon zostanie automatycznie sparowany z urządzeniem Bluetooth.

Przycisk parowania wciśnij na 10 sekund, aby usunąć połączenia i wyłączyć Bluetooth.

Uwaga: Bluetooth domyślnie spróbuje połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem.

Stan diody LED

Szybko miga – tryb parowania.

Miga powoli – wyszukiwanie ostatnio sparowanego urządzenia.

Świeci – sparowano z urządzeniem.

Długie okresy świecenia – parowanie z urządzeniem za pomocą kodeka aptX/aptX HD.