Przejdź do treści

Odtwarzanie płyt

  1. Płytę nałożyć na wrzeciono i na górnym panelu nacisnąć przycisk zasilania.
  2. Na górnym panelu nacisnąć przycisk żądanej prędkości obrotowej talerza (33 lub 45).
  3. Podnieść ramię, przesuwając dźwignię podnoszenia w kierunku tylnej części gramofonu.
  4. Ramię umieścić nad żądanym miejscem (rowkiem) płyty.
  5. Opuścić ramię, przesuwając dźwignię podnoszenia w kierunku przedniej części gramofonu.

Kończenie odtwarzania

  1. Podnieść ramię za pomocą dźwigni podnoszenia.
  2. Cofnąć ramię na podpórkę ramienia.
  3. Zaciskiem ramienia zabezpieczyć ramię.
  4. Nacisnąć przycisk prędkości obrotowej talerza, aby zatrzymać talerz.
  5. Nacisnąć przycisk zasilania, aby przejść do trybu gotowości.

Automatyczne wyłączanie zasilania (funkcja APD)

Urządzenie automatycznie przejdzie do trybu czuwania po upływie 20 minut bezczynności.

W celu wyłączenia funkcji APD, w trybie czuwania należy wcisnąć na 5 sekund przycisk zasilania.

W celu ponownego włączenia funkcji APD przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania podczas podłączania do gramofonu kabla zasilania.

Uwaga: Funkcja APD jest wyłączana automatycznie po wybraniu wyjścia „Phono”.