Przejdź do treści

1. Talerz położyć na gramofonie.

konfiguracja-1

2. Przeciwwagę wcisnąć na ramię i przekręcić, a następnie na ramieniu ostrożnie zamocować głowicę.

konfiguracja-2

3. Ramię zdjąć z podpórki i usunąć osłonę igły.

Ważne uwagi:

- Zachowywać ostrożność podczas manipulowania wkładką. Delikatnie opuścić na talerz; nie upuścić.
- Upewnić się, że pokrętło [ANTI-SKATING] znajduje się w pozycji „0”.

konfiguracja-3

4. Miernik siły nacisku ramienia umieścić na talerzu i ostrożnie opuścić igłę na wartość „2”

konfiguracja-6

Regulacja przeciwwagi zapewnia prawidłowy nacisk igły na płytę. Zbyt duży nacisk może powodować zniekształcenia i straty informacji, a także zużywanie się płyt. Zbyt mały nacisk spowoduje, że igła będzie skakać i może uszkodzić płytę.

Ramię odstawić na podpórkę, aby wyregulować przeciwwagę. Ta część procesu wymaga uwagi i staranności. Kręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć ciężar, lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zmniejszyć.

konfiguracja-6b

Wyregulować przeciwwagę, aż wskaźnik siły nacisku igły będzie w stanie równowagi. Gdy igła znajdzie się w stanie równowagi, ramię odstawić na podpórkę. Pokrętłem [ANTI-SKATING] należy ustawić odpowiednią siłę nacisku wkładki. Fabrycznie zamontowana wkładka posiada siłę nacisku o wartości „2”.

5. Do gramofonu przymocować zawiasy i założyć pokrywę.

konfiguracja-8