Przejdź do treści

Brak dźwięku w jednym kanale lub w obydwu
• Wzmacniacz nie jest włączony.
• Wzmacniacz jest wyciszony.
• Wybrano nieprawidłowe wejście.
• Złe połączenie ze wzmacniaczem, wtyczki nie są wciśnięte do końca.
• Igła nie styka się z płytą.
• Brak połączenia z głośnikami.

Zniekształcony lub niespójny dźwięk
• Gramofon jest podłączony do niewłaściwego wejścia wzmacniacza.
• Proszę pamiętać: Nie podłączać gramofonu do zewnętrznego przedwzmacniacza gramofonowego lub wejścia gramofonowego.
• Nieprawidłowa prędkość obrotowa dla danej płyty.
• Nieprawidłowo dobrana siła docisku i/lub siła dośrodkowa.
• Zły stan płyty.
• Igła nie styka się z płytą.
• Igła jest uszkodzona.
• Gramofon podlega nadmiernym wibracjom lub nie jest wypoziomowany.

Igła przesuwa się w poprzek płyty
• Osłona igły nie została zdjęta.
• Za mała siła docisku - za pomocą miernika siły docisku ramienia upewnić się, że siła docisku jest prawidłowa.
• Upewnić się, że pokrętło [ANTI-SKATING] ustawiono na pozycji „2”.
• Gramofon podlega nadmiernym wibracjom lub nie jest wypoziomowany.
• Zły stan płyty.

Gramofon nie łączy się z urządzeniem odtwarzającym Bluetooth
• Gramofon i urządzenie są zbyt daleko od siebie.
• Upewnić się, że urządzenie Bluetooth nie jest w trybie parowania.
• Gramofon nie jest w trybie parowania.

Gramofon łączy się z nieprawidłowym urządzeniem odtwarzającym Bluetooth
• Wyłącz lub odłącz wszystkie inne urządzenia Bluetooth.
• Odłączyć wszystkie urządzenia sparowane z gramofonem.

Niespójny dźwięk z odtwarzającego urządzenia Bluetooth
• Sygnał Bluetooth jest blokowany lub przerywany.
• Gramofon i urządzenie są zbyt daleko od siebie.