Przejdź do treści

Uwaga: nie należy włączać urządzenia, zanim wszystkie urządzenia nie zostaną połączone.

W urządzeniu DacMagic można użyć wyjść niezbalansowanych (RCA/Phono) lub zbalansowanych (XLR).

Połączenia niezbalansowane

unbalanced connection

 

Połączenia zbalansowane

balanced connections

Wyjście XLR jest lepszym rozwiązaniem w przypadku długich połączeń, jeżeli wzmacniacz jest wyposażony w zbilansowane wejścia XLR. Zapewnia ono lepszą redukcję szumów i zakłóceń z kabla. Możliwe jest jednoczesne użycie połączeń RCA phono oraz zbalansowanych połączeń XLR, np. przy połączeniu do różnych wzmacniaczy lub przy pracy w kilku pomieszczeniach.