Przejdź do treści

bluetooth connection

Wybranie tej opcji umożliwia przetwornikowi DacMagic 200M bezprzewodowy odbiór dźwięku przez funkcję Bluetooth z większości telefonów, tabletów i laptopów.

Parowanie
W celu sparowania nowego urządzenia Bluetooth z przetwornikiem DacMagic 200M należy:

  • Upewnić się, że wcześniej sparowane urządzenie Bluetooth jest wyłączone (ten produkt automatycznie łączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem)
  • Włączyć przetwornik Dac Magic 200M i ustawić Bluetooth jako źródło
  • W urządzeniu źródłowym włączyć funkcję Bluetooth
  • W urządzeniu źródłowym przeskanować dostępne urządzenia i wybrać 'DacMagic200M'

Usuwanie sparowania
W tym celu na wykazie urządzeń w telefonie należy wybrać opcję 'Unpair'  lub w przetworniku DacMagic 200M uruchom funkcję FACTORY RESET, co spowoduje usunięcie wszystkich poprzednio sparowanych urządzeń.

Uwaga: Urządzenie może zostać sparowane i połączone z przetwornikiem DacMagic 200M wyłącznie po wybraniu źródła Bluetooth.

Stan diod LED po sparowaniu
Poniżej podano stan diody LED po sparowaniu urządzenia, zależnie od typu odbieranego kodeka.

Kodek SBC: dioda świeci światłem ciągłym.

Kodek aptX: dioda miga (świeci światłem ciągłym przez 2 sekundy  a przerwa jest bardzo krótka).