Przejdź do treści

Brak zasilania
Upewnij się, że zasilacz załączony w zestawie podłączono w sposób właściwy do gniazda PSU na panelu tylnym.

Upewnij się, że stosowany jest odpowiedni transformator sieciowy zgodny z lokalną siecią zasilania elektrycznego.

Upewnij się, że wtyk kabla zasilającego jest pewnie osadzona w gniazdku elektrycznym I że jest ono włączone.

Brak dźwięku
Upewnij się, że wzmacniacz jest właściwie ustawiony. Sprawdź, czy złącza są umieszczone w sposób prawidłowy. Sprawdź, czy wybrano właściwe wejście cyfrowe (dioda częstotliwości próbkowania sygnału wejściowego powinna być włączona).

Szum lub brzęczenie
Kable zasilania lub oświetlenie znajdują się zbyt blisko urządzenia. Wejścia analogowe nie zostały właściwie połączone.

W przypadku USB spróbuj wybrać pozycję „Lift” używając przełącznika Ground/Lift.