Przejdź do treści

Ten przewodnik ma na celu maksymalne ułatwienie instalacji i korzystania z tego produktu. Uważnie sprawdziliśmy wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie przed jej opublikowaniem; niemniej polityka firmy Cambridge Audio polega na ciągłym poszukiwaniu udoskonaleń i dlatego zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w naszych urządzeniach oraz ich specyfikacjach bez konieczności uprzedzania o tym klientów. 

Ten dokument zawiera zastrzeżone informacje chronione prawem autorskim. Prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się mechanicznego, elektronicznego, bądź za pomocą jakichkolwiek innych środków kopiowania jakiejkolwiek części tej instrukcji bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody producenta. Wszystkie zastrzeżone znaki handlowe i towarowe są własnością ich posiadaczy. 

Nazwa i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi stanowiącymi własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie takich znaków przez Audio Partnership Plc jest oparte na licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich, odpowiednich, właścicieli.  

Qualcomm jest znakiem towarowym Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych  krajach, używany  za zezwoleniem.  

aptX jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Technologies International, Ltd. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych  krajach, używanym  za zgodą.  firmy Qualcomm  aptX  to produkt  firmy Qualcomm  Technologies International, Ltd.

StreamMagic jest znakiem towarowym firmy Audio Partnership Plc, zarejestrowanym w w Unii Europejskiej i innych krajach. 

Ten produkt zawiera licencjonowane oprogramowanie GNU Public Licence w wersji 2 oraz GNU Lesser Public Licence w wersji 2.1. Kod źródłowy dla tego oprogramowania jest dostępny na stronie: http://gpl.stream-magic.com/ 

Ten produkt zawiera technologię będącą własnością firmy Microsoft Corporation i objętą a licencją Microsoft Licensing GP. Używanie lub dystrybucja tej technologii poza używanym produktem bez uzyskania licencji od Microsoft Corporation i/lub Microsoft Licensing GP jest prawnie zabronione. 

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Tenproduktwspiera technologię AirPlay 2 i wymaga systemu iOS 11.4 lub nowszego. 

Apple iAirPlayto zastrzeżone znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach. 

Używanie Works z plakietką Apple oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do pracy z technologią określoną na plakietce i uzyskało certyfikat od programisty potwierdzający, że spełnia wymagania i standardy Apple. 

Loga Android, Google Play i Chromecast built-in są znakami towarowymi Google Inc. 

TIDAL i logo TIDAL to znaki towarowe firmy Aspiro AB, zastrzeżone w Unii Europejskiej i innych krajach. 

MQA i Sound Wave Device to zastrzeżone znaki towarowe firmy MQA Limited © 2016. 

© Copyright Cambridge Audio Ltd

Aby otrzymywać informacje o przyszłych produktach, aktualizacjach oprogramowania i ekskluzywnych ofertach, zarejestruj swój produkt na stronie http://www.cambridgeaudio.com/register