Skip to main content

Ansluta för analogt ljud

Ansluta utgångsnivå

Viktigt! Innan du gör en anslutning sätter du utgångsnivån till "Line (Alva TT/ST)". Anslut inte till ett externt grammofonsteg.

analog anslutning

Grammofonanslutning

Viktigt! Innan du gör en anslutning sätter du utgångsnivån till "Phono (Extern)”. Koppla inte till linjeingången på en förstärkare.

analog-skivspelare

Bluetooth-anslutning

bluetooth

Parkoppla

Håll in parkopplingsknappen i 2 sekunder för att växla till parkopplingsläge.

Om du inte har anslutit skivspelaren till en Bluetooth-enhet tidigare gör du följande.

  1. Kontrollera att din Bluetooth-enhet är i parkopplingsläge (se hur du gör detta i Bluetooth-enhetens manual).
  2. Kontrollera att det inte finns någon annan Bluetooth-enhet som är i parkopplingsläge nära skivspelaren, till exempel en mobiltelefon.
  3. Skivspelaren parkopplar automatiskt till din Bluetooth-enhet.

Håll in parkopplingsknapen i 10 sekunder för att rensa alla parkopplade enheter
 och stänga av Bluetooth.

Obs! Som standard försöker Bluetooth att ansluta till den enhet funktionen var parkopplad till senast.

LED status

Snabbt blinkande – i parkopplingsläge.

Långsamt blinkande – söker efter den enhet som parkopplades senast.

Fast sken – parkopplad till en enhet

Långa, fasta intervaller – parkopplad till en enhet som använder aptX/aptX HD-codec.