Skip to main content

vy-bakifrån

1. Lock

2. Gångjärn och fästen för skivspelarlock

3. Jord

4. Omkopplare för utgångsnivå (phono/linje)
Med omkopplaren i läget Line (Alva TT/ST) används det interna grammofonsteget.
Med omkopplaren i läget Phono (Externt) måste ett externt grammofonsteg användas.

5. Signalutgångar
Varning - Du måste ansluta på lämpligt sätt efter det läge som omkopplaren för utgångsnivå står i.

6. LED för Bluetooth-status med omkopplare för på/av

7. Knapp för Bluetooth-parkoppling

8. Eluttag
Alva TT v2: Kontakt för nätkabel
Alva ST: DC 12 V 2,0 A nätadapteruttag