Skip to main content

Inget ljud via ena kanalen eller båda kanaler
• Förstärkaren är inte påslagen.
• Förstärkaren är i tyst läge.
• Fel ingång har valts.
• Dålig anslutning till förstärkaren, kontakterna har inte tryckts hela vägen in.
• Nålen når inte ner till skivan.
• Ingen högtalaranslutning.

Förvrängt eller inkonsekvent ljud
• Skivspelaren är kopplad till fel förstärkaringång.
• Obs! Koppla inte skivspelaren till någon extern grammofonförstärkare eller skivspelaringång.
• Fel varvtal för används skivan.
• Utstyrningen och/eller antiskating är inte rätt inställd.
• Skivan är i dåligt skick.
• Nålen når inte ner till skivan.
• Nålen är skadad.
• Skivspelaren plockar upp överdrivna vibrationer eller har inte placerats i våg.

Nålen studsar över skivan
• Nålskyddet har inte tagits bort.
• Utstyrningen är för lätt – kontrollera att utstyrningen stämmer överens
med tonarmens nåltryck.
• Kontrollera att antiskating (BIAS) är inställd på ”2”.
• Skivspelaren plockar upp överdrivna vibrationer eller har inte placerats i våg.
• Skivan är i dåligt skick.

Skivspelaren vill inte ansluta till en Bluetooth-enhet
• Skivspelaren och enheten står för långt ifrån varandra.
• Bluetooth-enheten är inte i parkopplingsläge.
• Skivspelaren är inte i parkopplingsläge.

Skivspelaren ansluter till fel Bluetooth-enhet
• Koppla ifrån/stäng av alla andra Bluetooth-enheter.
• Ta bort alla parkopplade enheter som lagts in i skivspelaren.

Ojämnt ljud via Bluetooth-enhet
• Bluetooth-signalen blockeras/störs.
• Skivspelaren och enheten står för långt ifrån varandra.