Hoppa till huvudinnehåll

Music Library (Musikbibliotek)

Menyn Music Library (Musikbibliotek) listar alla hittade UPnP-servrar och USB-medieenheter.
Det finns många passande programvarupaket för UPnP-servrar till både PC och Mac. Det finns även fristående servrar och nätverksanslutna lagringsenheter (NAS) med inbyggda UPnP-serverfunktioner. Mer information finns i våra Setup Guides (konfigurationsguider) på vår webbplats: www.cambridgeaudio.com/networksetup

Obs! När du använder en UPnP-server för att dela media så bestäms menystruktur, sök- och urvalskriterier av den servern, inte CXN v2.

CXN v2 söker inte igenom hela USB-lagringsenheter för att bygga upp en databas där du kan söka på artist/låt. Därför rekommenderar vi att lagrar ljudfilerna på ett strukturerat sätt, efter artist och album, så att du enkelt kan hitta det du vill lyssna på.

Spela låtar och lägga till låtar i kön

Lägga till enskilda låtar eller album

När du väljer en enskild låt visas följande meny:
• PLAY NOW (SPELA NU)
• PLAY NEXT (SPELA HÄRNÄST)
• ADD TO QUEUE (LÄGG TILL I KÖ) – lägger till låten sist i kön
• REPLACE QUEUE (ERSÄTT KÖ) – tar bort all musik i kön och ersätter den med den nya låten

Visa kön

Du kan när som helst visa kön genom att trycka på knappen ”•••” (mer).
Du kan hoppa till vilken plats som helst i kön genom att navigera upp/ner i listan och trycka på Enter.

Redigera kön

Du kan ta bort låtar från kön genom att navigera till dem och därmed markera dem, och sedan trycka på stopp-knappen.
Om du vill rensa hela kön navigerar du längst ner i kön och markerar [Clear Queue] (Rensa kö) och trycker på Enter.

Obs! Om du växlar till standbyläge för CXN v2-enheten raderas kön.

Skärmen Now Playing (Spelas nu)

Om du trycker flera gånger på knappen info-button (information) bläddrar du mellan:
• Kombination av info om låt/ström plus album-/kanalbilder.
• Bara album-/kanalbilder.
• Bara info om låt/ström.

Albumomslag och stationslogotyper kan också visas om de finns tillgängliga. När det gäller USB-media måste bildfilen ligga i samma mapp som låten.

Filformat för bildmaterial

De enda filformat som stöds för albumomslag är .png och .jpg.
Bilderna kan ha vilket namn som helst men bilder med namnet Mapp.png eller Mapp.jpg har företräde.
Bilder som bäddats in i låtar stöds inte.

Spellistor

CXN v2 stödjer olika format på spellistor:
• ASX (Microsoft®-spellistor)
• M3U
• PLS

För permanent lagrad musik rekommenderar vi att du använder programvara som lämpar sig för att göra spellistor. De här kan du sedan nå via CXN v2 från USB-lagringsenheten eller UPnP-servrar som stödjer tillhandahållande av spellistor. För tillfället kan du inte spara spellistor som har skapats på CXN v2.

Ingångar

Ljud via USB

USB Audio-porten på CXN v2 är avsedd att anslutas direkt till en PC- eller Mac-dator.
Standardkonfigurationen av CXN v2 är USB Audio-profil 1.0 som fungerar med praktiskt taget alla vanliga operativsystem utan att du behöver hämta några extra drivrutiner. I den här konfigurationen stöds samplingsfrekvenser från 16 bit/44,1 kHz till 24 bit/96 kHz.
Om du vill veta mer om USB Audio kan du läsa våra guider på: www.cambridgeaudio.com/USB-audio.

D1-D2

De fem digitala ingångarna kan ta emot PCM-ljud i stereo med samplingsfrekvenser på upp till 24 bit/192 kHz.

Bluetooth

Bluetooth-dongeln Cambridge Audio BT100 (tillval) kan anslutas till vilken ledig USB-port som helst.