Hoppa till huvudinnehåll

Om du har problem med CXN v2-enheten kan du gå in på hjälpavsnittet på vår webbplats på: 
https://techsupport.cambridgeaudio.com/

Allmänna riktlinjer:

Om du har problem med att ansluta CXN v2 till ditt nätverk kan följande åtgärder vara till hjälp:

• Bekräfta att en ansluten dator har internetåtkomst (dvs. att du kan surfa på internet) via samma nätverk.

• Kontrollera att en DHCP-server är tillgänglig eller att du har konfigurerat en statisk IP-adress på CXN v2. Du kan konfigurera en statisk IP-adress på CXN v2 med menyalternativet Settings -> Network Config -> Edit Config, och sedan välja ‘No‘ för Auto (DHCP). DHCP är dock den rekommenderade metoden.

• Kontrollera att nätverkets brandvägg inte blockerar utgående portar. Som ett minimum behöver radion tillgång till UDP- och TCP-portarna 80, 554, 1755, 5000, 6000 och 7070.

• Kontrollera att åtkomstpunkten inte begränsar anslutningar till en viss MAC-adress. Du kan visa radions MAC-adress med menyalternativet Settings -> Network Config -> View Config -> MAC address.

• Om du har ett krypterat Wi-Fi-nätverk ska du kontrollera att du har angett rätt nyckel eller lösenord i CXN v2. Kom ihåg att lösenord med text är skiftlägeskänsliga. Om du försöker ansluta till ett krypterat nätverk och din CXN v2 visar: "Wireless error" följt av ett 5-siffrigt nummer, se då till att du anger rätt lösenordsfras för nätverket. Om problemet kvarstår kan du behöva konsultera nätverkskonfigurationen.

Om CXN v2 kan ansluta till nätverket men inte spela vissa internetradiostationer, kan det bero på någon av följande orsaker:

Stationen sänder inte vid den här tidpunkten på dagen (den kan sända från en annan tidszon).

Stationen har nåt det maximala antalet samtidiga lyssnare.

• Stationen sänder inte längre.

• Länken i vår databas kan vara inaktuell.

• Internetanslutningen mellan servern (som ofta finns i ett annat land) och dig är för långsam.

• Försök använda en dator för att spela upp strömmen via stationens webbplats.
Om du har problem att spela upp UPnP kan du kontrollera följande:

• Kontrollera att UPnP-servern är kompatibel med den filtyp du försöker nå. En del servrar klarar till exempel inte FLAC.

• CXN v2 kan endast spela filer som inte är DRM-skyddade. DRM-skyddade filer kan inte spelas på CXN v2. En del servrar kanske kan auktorisera och avkoda Microsoft PlaysForSure innan de skickar innehållet till CXN v2, men det här är ingen åtgärd som garanterat fungerar eftersom det helt och hållet är en serverfunktion.

• Om du försöker spela upp 24-bitars WAV- eller FLAC-filer krävs i regel en kabelbaserad Ethernet-anslutning för att uppspelningen ska fungera utan problem eftersom dessa format kräver stor bandbredd.

• Kontrollera att CXN v2 kan spela upp den filtyp du försöker nå. WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC och WAV kan för närvarande spelas. CXN v2 stöder inte ALAC, WMA Pro, WMA lossless, RAW, AU eller andra filtyper som inte nämns.

Om du har problem med att spela upp USB-media kan du kontrollera följande:

• Kontrollera att CXN v2 kan spela upp den filtyp du försöker nå. WMA, AAC, MP3, Vorbis, FLAC och WAV kan för närvarande spelas.

• CXN v2 stöder inte ALAC, WMA Pro, WMA lossless, RAW, AU eller andra filtyper som inte nämns.

• Om du har filer på en USB-enhet kan CXN v2 bara spela filer som inte är DRM-skyddade. DRM-skyddade filer kan inte spelas upp. 

• Kontrollera att enheten inte kräver mer än 1 A om den drivs via själva USB-porten.

• Kontrollera att enheten är formaterad i FAT32/NTFS-format.

• Hur du organiserar USB-media påverkar storleken på den interna databasen som CXN v2 behöver bygga dynamiskt när du bläddrar i innehåll. Vi rekommenderar att du skapar mappar för varje artist och där i har undermappar för varje Album som sedan innehåller låtarna för respektive album. Om du har ett bibliotek med tusentals låtar i en och samma mapp tar det tid för CXN v2 att bläddra bland filerna.

Kontakta din återförsäljare för alla typer av service, oavsett om den omfattas av garantin eller ej.