Skip to main content

Obs! Sätt inte på enheten innan alla anslutningar har gjorts.

Du kan antingen använda de obalanserade (RCA/Phono) eller balanserade (XLR) utgångarna på DacMagic.

Obalanserade anslutningar

unbalanced connection

 

Balanserade anslutningar

balanced connections

XLR-utgången är att föredra för långa anslutningar om din förstärkare har balanserade XLR-ingångar. Den är bättre för att avvisa brus och störningar i kabeln. Det går att använda RCA/Phono-anslutningar och de XLR-balanserade anslutningarna samtidigt, t.ex. för anslutning till olika förstärkare eller flerrumsinstallationer.