Skip to main content

bluetooth connection

Om du väljer detta kan Edge NQ ta emot ljud trådlöst via Bluetooth från de flesta telefoner, surfplattor och bärbara datorer.

Parkoppling
För att parkoppla en ny BT-enhet med DacMagic 200M ska du:

  • Kontrollera att alla BT-enheter som tidigare har varit parkopplade med enheten är avstängda (den här produkten ansluter automatiskt till den senast parkopplade enheten)
  • Sätt på Dac Magic 200M och välj BT som källa
  • Aktivera BT på källenheten
  • Sök efter tillgängliga enheter på källenheten och välj DacMagic200M

Kopplar ur
För att koppla ur en enhet kan du peka på 'Glöm den här enheten' i telefonens enhetslista eller göra en Factory reset (Fabriksåterställning) på DacMagic 200M, då detta kommer att ta bort alla tidigare anslutna enheter.

Obs! Din enhet kan endast parkopplas och anslutas till DacMagic 200M när Bluetooth-källan är vald.

LED-status vid parkoppling
När enheten är parkopplad visas nedanstående LED-status för den typ av codec som mottas.

Vid SBC Codec lyser LED-lampan med fast ljus.

Vid aptX Codec lyser LED-lampan med 2 sekunders fast ljus följt av ett mycket kort intervall med ljuset avstängt.