Skip to main content

Obs! Sätt inte på enheten innan alla anslutningar har gjorts.

TOSLINK-anslutning

tos digital connections

Koaxial-anslutning

CO-Axial digital connection

Anslut din digitala källa till Digital ingång 1 eller 2. Det går att använda antingen typen S/P DIF koaxial eller typen TOSLINK optisk. Optiskt är bäst för att undvika störningar från jordslingan, men vissa optiska kablar kanske inte fungerar korrekt vid 192 kHz.

Viktigt! Anslut endast en koaxial eller optisk kabel till varje digital ingång. Enheten fungerar inte om båda anslutningarna görs (även om bara en är aktiv).