Skip to main content

Ingen ström
Se till att den medföljande nätadaptern är ordentligt ansluten till PSU-uttaget på bakpanelen.

Se till att rätt nättransformator används och att den överensstämmer med den lokala elförsörjningen.

Kontrollera att kontakten sitter i korrekt i vägguttaget och är påslagen.

Inget ljud
Kontrollera att förstärkaren är korrekt inställd. Kontrollera att anslutningskablarna sitter korrekt. Kontrollera att korrekt digital ingång är vald (LED-lampor för den inkommande samplingsfrekvensen bör lysa.)

Ett svagt hummande eller surrande ljud kan höras
Strömkablar eller belysning placerad nära denna produkt. Analoga ingångar är inte säkert anslutna.

För USB, välj ”Lyft”-positionen genom att flytta jord-/lyftomkopplaren.