Skip to main content

Den här guiden är utformad för att göra installation och användning av produkten så enkel som möjligt. Informationen i det här dokumentet har kontrollerats noggrant och stämde vid publiceringen. Men Cambridge Audios policy förbättras kontinuerligt och därför kan utformning och specifikationer förändras utan föregående meddelande. 

Det här dokumentet innehåller äganderätts- och copyright-skyddad information. Med ensamrätt. Ingen del av denna manual får återskapas i någon mekanisk eller elektronisk form eller på något annat sätt om inte skriftligt tillstånd erhållits från tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. 

Märkningen Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådan märkning av Audio Partnership Plc sker under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare.  

Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, och är registrerat i USA och andra länder, används med tillstånd.  

aptX är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd., och är registrerat i ISA och andra länder, används med tillstånd.  Qualcomm aptX är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd. 

StreamMagic är ett varumärke som tillhör Audio Partnership Plc och är registrerat i EU och andra länder. 

Denna produkt innehåller programvara som är licensierad under version 2 av GNU Public License och version 2.1 av GNU Lesser Public License. Källkoden för denna programvara är tillgänglig från: http://gpl.stream-magic.com/ 

Den här produkten innehåller teknik som ägs av Microsoft Corporation och under a licenc från Microsoft Licensing GP. Användning eller distribution av sådan teknologi utanför denna produkt är förbjudet utan licens från Microsoft Corporation och/eller Microsoft Licensing, GP. 

För Spotify-programvaran gäller tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Den här produkten har stöd för AirPlay 2 och kräver iOS 11.4 eller senare. 

Apple och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. 

Works with Apple-märkning på ett tillbehör innebär att det har utformats för att fungera med den teknik som presenteras i märkningen och att utvecklaren har certifierat att den uppfyller de standarder för prestanda som Apple har satt upp. 

Android, Google Play och Chromecast built-in-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc. 

TIDAL och TIDAL-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Aspiro AB i EU och andra länder. 

MQA och Sound Wave Device är registrerade varumärken som tillhör MQA Limited © 2016. 

© Copyright Cambridge Audio Ltd

För nyheter om framtida produkter, programuppdateringar och exklusiva erbjudanden, registrera din produkt på http://www.cambridgeaudio.com/register