Skip to main content

Filter

DacMagic 200M har tre olika digitala filter: Snabbt, Långsamt och Kort fördröjning. Alla tre filter har mycket sofistikerade audiofil-topologier som optimerats speciellt för uppspelning av ljud. Enligt oss ger dessa filter enastående ljudkvalitet men de skiljer sig något vad gäller optimering, så därför gör vi alla tre tillgängliga för dig.

Tekniska specifikationer

Alva TT v2 skivspelare

TYP
Statiskt balanserad tonarm med avtagbart huvudskal

SKIVHASTIGHETER
33 1/3, 45 varv/min

MOTORNS VRIDMOMENT
1,6 kg/cm

OJÄMNHETER I LJUDET
< 0,1 %

SKIVTALLRIK
POM (Polyoximetylen)

DIAMETER
305 mm

Tonarm

TYP
Aluminiumhölje i ett stycke

EFFEKTIV LÄNGD
221.5 mm

Felsökning

Inget ljud via ena kanalen eller båda kanaler
• Förstärkaren är inte påslagen.
• Förstärkaren är i tyst läge.
• Fel ingång har valts.
• Dålig anslutning till förstärkaren, kontakterna har inte tryckts hela vägen in.
• Nålen når inte ner till skivan.
• Ingen högtalaranslutning.

Bruksanvisning

Spela skivor

  1. Lägg en skiva över spindeln och tryck in strömknappen på skivspelarens
ovansida.
  2. Välj önskad skivhastighet (33 eller 45) på skivspelarens ovansida.
  3. Lyft tonarmen genom att föra tonarmslyften bakåt
.
  4. Placera tonarmen över önskad position (önskat spår) på skivan.
  5. Sänk tonarmen genom att föra tonarmslyften framåt
.

Avsluta uppspelning

  1. Lyft tonarmen med tonarmslyften.
  2. Flytta tonarmen till tonarmshållaren igen.
  3. Sätt fast tonarmen med tonarmsklämman.
  4. Tryck på hastighetskna

Anslutning

Ansluta för analogt ljud

Ansluta utgångsnivå

Viktigt! Innan du gör en anslutning sätter du utgångsnivån till "Line (Alva TT/ST)". Anslut inte till ett externt grammofonsteg.

analog anslutning

Grammofonanslutning

Viktigt! Innan du gör en anslutning sätter du utgångsnivån till "Phono (Extern)”. Koppla inte till linjeingången på en förstärkare.

Vy bakifrån

vy-bakifrån

1. Lock

2. Gångjärn och fästen för skivspelarlock

3. Jord

4. Omkopplare för utgångsnivå (phono/linje)
Med omkopplaren i läget Line (Alva TT/ST) används det interna grammofonsteget.
Med omkopplaren i läget Phono (Externt) måste ett externt grammofonsteg användas.

Vy från ovan

vy från ovan

1. Standby/på
Växlar mellan Standby-läge (svagare LED) och På (starkare LED).

2. Knappar för skivhastighet samt start/stopp

3. Drivremsmotor (endast Alva ST)

4. Skivtallrik

5. Motvikt för tonarm
Används för att anpassa utstyrningen (nåltryck).

Alva TT v2 och Alva ST Skivspelare

Den här handledningen är framtagen för att göra det lättare för dig att installera och använda den här produkten. Informationen i det här dokumentet har kontrollerats noggrant och stämde vid publiceringen. Men Cambridge Audios policy förbättras kontinuerligt och därför kan utformning och specifikationer förändras utan föregående meddelande.