Przejdź do treści

Często zadawane pytania

Co to jest czułość głośnika?

Czułość głośnika to poziom dźwięku wytwarzany przez głośnik w odległości jednego metra, gdy dostarczana ze wzmacniacza moc wynosi 1 wat. Jest to sposób na opisanie tego, jak dobrze głośnik generuje energię akustyczną przy zadanej mocy wejściowej. Poziom jest mierzony w dB SPL - to skrót od „poziom ciśnienia akustycznego” - dźwięk to w zasadzie wahania ciśnienia powietrza, więc za każdym razem, gdy pojawia się wskaźnik SPL, oznacza to „dźwięk w realnych warunkach". Powiedzmy, że mamy głośnik o czułości 87 dB i głośnik o czułości 90 dB – głośnik 90 dB będzie znacznie głośniejszy, ponieważ każde dodane 3 dB oznaczają podwojenie mocy.

Co to jest zwrotnica?

Większość głośników posiada kilka przetworników. Przetwornik jest urządzeniem, które zamienia jeden rodzaj energii w inny - w tym przypadku energię elektryczną na energię dźwiękową. W głośniku często zdarza się, że potrzebujemy kilku przetworników - jednego do obsługi pasma niskich, drugiego do obsługi średniego i trzeciego do obsługi pasma wysokich częstotliwości. Ten ostatni przetwornik jest często nazywany głośnikiem wysokotonowym. W celu uzyskania korzyści z takiego układu sygnał musimy podzielić na różne częstotliwości składowe. Obwód, który to realizuje, nazywany jest zwrotnicą.

Co to jest impedancja?

Podczas badania głośników i wzmacniaczy często pojawia się termin „impedancja”. Impedancja jest w zasadzie rezystancją mierzoną przy danej częstotliwości, podaną jako wartość w omach (Ω) i jest niezwykle ważna podczas konfigurowania systemu audio, ponieważ określa „obciążenie”, jakim głośniki są dla wzmacniacza.

Załóżmy na przykład, że mamy wzmacniacz, który daje moc 100 W przy obciążeniu głośnikowym 8 Ω. Gdybyśmy wtedy z tym samym wzmacniaczem użyli głośników o impedancji 4 Ω, to wzmacniacz musiałby dostarczać 200 W mocy, ponieważ zmniejszenie impedancji o połowę powoduje podwojenie wymaganej mocy ze względu na redukcję obciążenia wzmacniacza.

W takiej sytuacji, jeśli przy niższej impedancji wzmacniacz nie może dostarczyć wymaganej mocy, może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie wzmacniacza i głośników.

Z tego powodu ważne jest, aby zwracać uwagę na specyfikację wzmacniacza i sugerowane wartości impedancji.