Przejdź do treści

Rozwiązywanie problemów

Brak dźwięku w jednym kanale lub w obydwu
• Sprawdź, czy wzmacniacz jest włączony.
• Upewnij się, że we wzmacniaczu wybrano właściwe źródło wejściowe.
• Sprawdź, czy wszystkie połączenia między wzmacniaczem i głośnikami są wykonane prawidłowo.
• Sprawdź, czy połączenia między sprzętem źródłowym i wzmacniaczem są wykonane prawidłowo.
• Sprawdź polaryzację złączy głośnikowych.
• Sprawdź, czy poziom głośności we wzmacniaczu jest ustawiony prawidłowo.

Zniekształcony lub niespójny dźwięk.
• Sprawdź, czy wszystkie połączenia między wzmacniaczem i głośnikami są wykonane prawidłowo.
• Sprawdź polaryzację złączy głośnikowych.
• Sprawdź, czy połączenia między sprzętem źródłowym i wzmacniaczem są wykonane prawidłowo.