Hoppa till huvudinnehåll

Felsökning

Inget ljud via en eller båda kanalerna.
• Kontrollera att förstärkaren är påslagen.
• Se till att rätt ingångskälla är vald på förstärkaren.
• Kontrollera att alla anslutningar mellan förstärkaren och högtalarna är säkra.
• Kontrollera att anslutningarna mellan källutrustningen och förstärkaren är säkra.
• Kontrollera polariteten på högtalaranslutningarna.
• Kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd på förstärkaren.

Det finns förvrängt eller inkonsekvent ljud.
• Kontrollera att alla anslutningar mellan förstärkaren och högtalarna är säkra.
• Kontrollera polariteten på högtalaranslutningarna.
• Kontrollera att anslutningarna mellan källutrustningen och förstärkaren är säkra.