Hoppa till huvudinnehåll

Felsökning

Inget ljud via ena kanalen eller båda kanaler
• Kontrollera att förstärkaren är påslagen.
• Kontrollera att rätt ingångskälla är vald på förstärkaren.
• Kontrollera att anslutningarna mellan förstärkaren och högtalarna sitter korrekt.
• Kontrollera att anslutningarna mellan källutrustningen och förstärkaren sitter korrekt.
• Kontrollera polariteten hos högtalaranslutningarna.
• Kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd på förstärkaren.

Det är förvrängt eller inkonsekvent ljud.
• Kontrollera att anslutningarna mellan förstärkaren och högtalarna sitter korrekt.
• Kontrollera polariteten hos högtalaranslutningarna.
• Kontrollera att anslutningarna mellan källutrustningen och förstärkaren sitter korrekt.