Przejdź do treści

Wymienny panel boczny

Side Panels

Podczas montażu nowych magnetycznych paneli bocznych należy upewnić się, że rowkowane nacięcia są zrównane z kierunkiem panelu przedniego. Wsunąć od tyłu, trzymając za tylną część panelu.

Ważna uwaga: Magnesy mogą się mocno zatrzasnąć i przygnieść palce, jeśli montaż nie zostanie wykonany prawidłowo.