Przejdź do treści

Instrukcje użytkowania

Uwagi:

 • W celu odtwarzania dźwięku z odtwarzacza EVO CD podłączony wzmacniacz EVO 75/150 musi być włączony i mieć wybrane źródło „CD”.
 • Upewnij się, że w urządzeniu EVO 75/150 jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. Aby płyta EVO CD działała, na urządzeniu EVO 75/150 musi być zainstalowany dodatek Service Pack w wersji 132-b-004 lub nowszej.

Odtwarzacz EVO CD zaprojektowano tylko do odtwarzania:

 • Płyt kompaktowych
 • Nagrywalnych płyt CD (CD-R)
 • Płyt CD wielokrotnego zapisu (CD-RW) oznaczonych pokazanym niżej logo identyfikacyjnym.

Uwaga: Każda płyta CD-R lub CD-RW powinna zawierać odpowiednio nagrane informacje TOC (spis treści), aby można było ją odtwarzać.

płyta

WKŁADANIE I WYJMOWANIE PŁYT

 1. Podłącz EVO 75/150 do płyty EVO CD za pomocą dostarczonego kabla przyłączeniowego EVO.

 2. Włącz wzmacniacz EVO 75/150 i selektorem źródła wybierz „CD”.

 3. Na panelu przednim (lub pilocie zdalnego sterowania) naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby otworzyć tacę napędu płyt.

 4. Po całkowitym otwarciu tacy ostrożnie połóż płytę etykietą skierowaną do góry.

 5. Zamknij tacę naciskając ponownie przycisk OPEN/CLOSE. Po całkowitym zamknięciu tacy odtwarzacz EVO CD odczyta płytę i wyświetli znajdujące się na niej informacje.

 6. Tacę można otworzyć w dowolnej chwili podczas odtwarzania za pomocą przycisku OPEN/CLOSE na panelu przednim lub pilocie zdalnego sterowania. Włożoną płytę należy wyjmować tylko po całkowitym wysunięciu się tacy napędu.

Loading/Unloading discs

Ważna informacja:

 • Na tacy nie wolno umieszczać nic innego prócz płyt kompaktowych, gdyż może to uszkodzić mechanizm napędu.
 • Podczas otwierania i zamykania tacy nie ciągnąć ani nie popychać tacy ręką.
 • Aby do mechanizmu nie dostał się brud i kurz, taca powinna być zamknięta, gdy nie jest używana.
 • Jeśli wkładana płyta kompaktowa będzie bardzo porysowana lub brudna, to odtwarzacz może nie być w stanie odczytać i odtwarzać taką płytę.
 • Nigdy nie próbuj kłaść na tacy kilku płyt jednocześnie.

Normalne odtwarzanie płyty

 1. Podłącz EVO 75/150 do płyty EVO CD za pomocą dostarczonego kabla przyłączeniowego EVO.

 2. Włącz wzmacniacz EVO 75/150 i selektorem źródła wybierz „CD”. Poziom głośności zredukuj do minimum.

 3. Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby wysunąć tacę napędu i włóż płytę.

 4. Naciśnij ponownie przycisk OPEN/CLOSE, aby zamknąć tacę napędu. Odtwarzacz EVO CD odczyta płytę.

 5. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk odtwarzania we wzmacniaczu EVO 75/150 lub na pilocie zdalnego sterowania.

 6. Po odtworzeniu ostatniego utworu na wyświetlaczu ponownie pojawi się spis treści (TOC).

 7. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk STOP, aby w dowolnej chwili przerwać odtwarzanie płyty. Aby wstrzymać odtwarzanie płyty, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, pilocie zdalnego sterowania lub aplikacji StreamMagic. Potem odtwarzanie będzie można wznowić ponownym naciśnięciem przycisku PLAY/PAUSE.


LOKALIZACJA OKREŚLONEGO UTWORU PODCZAS ODTWARZANIA

 1. Naciśnięcie prawego przycisku SKIP na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, na pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji StreamMagic spowoduje skok na początek następnego utworu na płycie CD. Powtórz operację, jeśli zachodzi potrzeba.

 2. Naciśnięcie lewego przycisku SKIP na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, na pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji StreamMagic spowoduje skok na początek poprzedniego utworu na płycie CD.

LOKALIZACJA OKREŚLONEGO UTWORU, GDY ODTWARZANIE JEST ZATRZYMANE

 1. Naciśnięcie lewego lub prawego przycisku SKIP na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, na pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji StreamMagic spowoduje skok, odpowiednio, do poprzedniego lub następnego utworu.

 2. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji StreamMagic, aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego utworu.

POWTARZANIE PŁYT I UTWORÓW ORAZ ODTWARZANIE UTWORÓW W LOSOWEJ KOLEJNOŚCI

Aby uzyskać więcej funkcji, pobierz naszą aplikację StreamMagic, odwiedzając stronę: https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/streammagic