Przejdź do treści

Elementy sterowania na panelu przednim

Elementy sterowania na panelu przednim

 

1. Przełącznik zasilania

Przełączanie urządzenia w tryb czuwania (sygnalizowany przyciemnionym świeceniem diody LED) i włączanie (sygnalizowane jasnym świeceniem diody LED). 

2. Przyciski SKIP

Podczas odtwarzania przyciski umożliwiają przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu.

3. Przycisk PLAY/PAUSE

Przycisk służy do uruchamiania lub wstrzymywania odtwarzania bieżącego utworu.

4. Wyświetlacz

5. Przycisk INFO

Naciskanie tego przycisku podczas odtwarzania będzie przełączać informacje związane z odtwarzaniem bieżącego utworu. Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby wyświetlić informacje o produkcie, a także opcje aktualizacji oprogramowania układowego, tryb konfiguracji sieci i przywracanie ustawień fabrycznych. 

6. Czujnik podczerwieni

Odbieranie poleceń z pilota zdalnego sterowania, kompatybilnego z urządzeniem CX serii 2.

Uwaga: Odtwarzacz CXN100 nie ma własnego pilota zdalnego sterowania i nie jest on z nim dostarczany.

7. Selektor źródła

Przewijanie źródeł włączonych w aplikacji StreamMagic.

8. Regulator głośności

Gdy włączony będzie tryb przedwzmacniacza, to będzie on regulował głośność dźwięku, kierowanego do wyjść analogowych.