Hoppa till huvudinnehåll

Frontpanelens reglage

Frontpanelens reglage

 

1. Standby/på

Växlar enheten mellan standby-läge (indikeras med svag strömlampa) och På (indikeras av ljus strömlampa). 

2. Skip (hoppa över)

Hoppa till nästa spår under uppspelning.

3. Play/Pause (spela/paus)

Spela upp eller pausa aktuellt spår.

4. Display

5. Information 

Om du trycker på den här knappen under uppspelning bläddrar du igenom de olika skärmarna "Spelas nu". Tryck och håll ned för att visa produktinformationen, samt alternativ för uppdatering av fast programvara, nätverksinställningsläge och fabriksåterställning. 

6. Infraröd sensor

IR-sensor som tar emot IR-kommandon från den CX series 2-kompatibla fjärrkontrollen.

Obs: CXN100 har ingen egen fjärrkontroll och därför medföljer det ingen.

7. Omkopplare för källa

Bläddra igenom källor som är aktiverade i StreamMagic-appen.

8. Volymkontroll

När Pre-amp läget är aktiverat kommer detta att styra volymen via de analoga utgångarna.