Hoppa till huvudinnehåll

Bruksanvisning

Obs:

 • Din anslutna EVO 75/150 måste vara påslagen och ha CD-källan vald för att få ljuduppspelning från EVO CD.
 • Se till att EVO 75/150 har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. EVO 75/150 måste ha Service Pack version v132-b-004 eller senare för att EVO-CD:n ska fungera.

EVO CD har utvecklats för att endast spela:

 • CD-skivor
 • Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
 • Återskrivbara CD-skivor (CD-RW) som är försedda med den logotyp som visas nedan.

Obs: CD-R/CD-RW-skivor ska innehålla en korrekt registrerad innehållsförteckning så att de kan spelas upp.

disc

LÄGGA I/TA UR SKIVA

 1. Anslut EVO 75/150 till EVO CD med den medföljande EVO-anslutningskabeln.

 2. Slå på EVO 75/150 och ställ in källväljaren på 'CD'.

 3. Använd frontpanelen på EVO CD eller fjärrkontrollen och tryck på knappen "Öppna/Stäng" för att öppna skivsläden.

 4. När skivsläden är helt öppen placerar du försiktigt en skiva i släden med den tryckta sidan uppåt.

 5. Stäng skivsläden genom att trycka på Öppna/Stäng-knappen igen. När släden är helt stängd läser EVO CD av skivan och visar innehållsinformationen.

 6. Skivfacket kan öppnas när som helst under uppspelning med hjälp av antingen frontpanelens "Öppna/Stäng"-knapp eller den som finns på fjärrkontrollen. Ta endast ut skivan efter att släden har öppnats helt.

LÄGGA I/TA UR SKIVA

Viktig information:

 • Sätt inte in något annat än en CD-skiva i skivfacket eftersom det kan skada mekanismen.
 • Tvinga aldrig släden för hand när den öppnar eller stänger.
 • Håll skivsläden stängd när den inte används för att förhindra att smuts och damm kommer in i enheten.
 • Om CD-skivan som du försöker ladda är mycket repig eller smutsig kan det hända att spelaren inte kan läsa eller spela upp den.
 • Försök aldrig att sätta in flera skivor i skivfacket samtidigt.

Normal uppspelning

 1. Anslut EVO 75/150 till EVO CD med den medföljande EVO-anslutningskabeln.

 2. Slå på din EVO 75/150 och ställ in källväljaren på "CD". Sätt volymen till ett minimum.

 3. Tryck på Öppna/Stäng-knappen för att öppna skivsläden och lägga i en skiva.

 4. Tryck på Öppna/Stäng-knappen igen för att stänga släden. EVO CD läser skivan.

 5. För att starta uppspelningen trycker du på uppspelningsknappen på EVO 75/150 eller fjärrkontrollen.

 6. När det sista spåret har spelats upp återgår displayen till att visa skivans innehåll.

 7. Tryck på stoppknappen för att stoppa skivan. För att pausa skivan trycker du på knappen "Spela upp/pausa" på frontpanelen på EVO 75/150, fjärrkontrollen eller StreamMagic-appen. Du kan sedan starta uppspelningen igen genom att trycka på uppspelningsknappen en gång till.


SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR UNDER UPPSPELNING

 1. Om du gör ett enda, kort tryck på Skip/Scan-knappen framåt kommer du till början av nästa spår på CD:n. Upprepa efter behov.

 2. Om du gör ett enda, kort tryck på Hoppa över/Spola-knappen bakåt kommer du till början av föregående spår.

SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR NÄR UPPSPELNINGEN ÄR STOPPAD

 1. Ett kort tryck på knapparna "Hoppa över/Spola" bakåt och "Hoppa över/Spola” framåt växlar mellan spåren i respektive riktning.

 2. Tryck på "Uppspelning" på frontpanelen på EVO 75/150, fjärrkontrollen eller StreamMagic-appen för att starta uppspelningen från det valda spåret.

REPETERA SKIVOR OCH SPÅR & SPELA SPÅR I SLUMPMÄSSIG ORDNING

För fler funktioner kan du ladda ner vår StreamMagic-app, besök: https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/streammagic