Przejdź do treści

Połączenia na panelu tylnym

Rear panel connections

1. KONCENTRYCZNE WYJŚCIE CYFROWE S/P DIF (TYLKO MODEL AXC35) - do podłączania oddzielnego przetwornika cyfrowo-analogowego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego. W celu uzyskania jak najlepszego dźwięku należy używać wysokiej jakości cyfrowego kabla CINCH o impedancji 75 omów (nieprzeznaczonego do normalnych zastosowań audio).

2. WYJŚCIE LINIOWE - użyj dobrej jakości kabli połączeniowych, aby te gniazda połączyć z dowolnym wejściem liniowym we wzmacniaczu. Aby uzyskać najlepsze wyniki i dopasowaną wydajność, zalecamy podłączenie do wzmacniacza firmy Cambridge Audio.

3. [Power AC] - po wykonaniu wszystkich połączeń ze wzmacniaczem kabel zasilania podłącz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włącz zasilanie. Odtwarzacz płyt kompaktowych jest teraz gotowy do użycia.