Przejdź do treści

Instrukcje użytkowania

Compact Disc

 

Odtwarzacz AXC25/35 zaprojektowano tylko do odtwarzania:

  • Płyt kompaktowych
  • Nagrywalnych płyt CD (CD-R)
  • Płyt CD wielokrotnego zapisu (CD-RW) oznaczonych pokazanym wyżej logo identyfikacyjnym.

Uwaga: Każda płyta CD-R lub CD-RW powinna zawierać odpowiednio nagrane informacje TOC (spis treści), aby można było ją odtwarzać.

Odtwarzacz AXC25/35 może odtwarzać tylko płyty nagrane w formacie CDDA przeznaczone do reprodukcji muzyki albo zawierające pliki MP3 lub WMA. Nie próbuj odtwarzać płyt, zawierających inne dane, takich jak płyty CD-ROM z plikami MP3 lub WMA dla komputerów PC.

 

WKŁADANIE I WYJMOWANIE PŁYT

1. Na panelu przednim (lub pilocie zdalnego sterowania) naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby otworzyć tacę napędu płyt.

2. Po całkowitym otwarciu tacy ostrożnie połóż płytę etykietą skierowaną do góry.

3. Zamknij tacę naciskając ponownie przycisk OPEN/CLOSE. Po całkowitym zamknięciu tacy odtwarzacz AXC25/35 odczyta płytę i wyświetli znajdujące się na niej informacje.

4. Tacę można otworzyć w dowolnej chwili podczas odtwarzania za pomocą przycisku OPEN/CLOSE na panelu przednim lub pilocie zdalnego sterowania. Włożoną płytę należy wyjmować tylko po całkowitym wysunięciu się tacy napędu.

 

Ważna informacja:

  • Na tacy nie wolno umieszczać nic innego prócz płyt kompaktowych, gdyż może to uszkodzić mechanizm napędu.
  • Podczas otwierania i zamykania tacy nie ciągnąć ani nie popychać tacy ręką.
  • Aby do mechanizmu nie dostał się brud i kurz, taca powinna być zamknięta, gdy nie jest używana.
  • Jeśli wkładana płyta kompaktowa będzie bardzo porysowana lub brudna, to odtwarzacz może nie być w stanie odczytać i odtwarzać taką płytę.
  • Nigdy nie próbuj kłaść na tacy kilku płyt jednocześnie.

 

Normalne odtwarzanie płyty

1. Włącz wzmacniacz i jego selektor wejść ustaw we właściwej pozycji. Poziom głośności zredukuj do minimum.

2. Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby wysunąć tacę napędu i włóż płytę.

3. Naciśnij ponownie przycisk OPEN/CLOSE, aby zamknąć tacę napędu. Odtwarzacz CD odczyta płytę

4. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (lub PLAY na pilocie zdalnego sterowania), aby uruchomić odtwarzanie.

5. Po odtworzeniu ostatniego utworu na wyświetlaczu ponownie pojawi się spis treści (TOC).

6. Naciśnij przycisk STOP, aby w dowolnej chwili przerwać odtwarzanie płyty. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (lub PAUSE na pilocie zdalnego sterowania), aby wstrzymać odtwarzanie. Potem odtwarzanie będzie można wznowić ponownym naciśnięciem przycisku PLAY/PAUSE (lub PLAY na pilocie zdalnego sterowania).

 

LOKALIZACJA OKREŚLONEGO UTWORU PODCZAS ODTWARZANIA

1. Naciśnięcie prawego przycisku grupy SKIP/SCAN spowoduje skok na początek następnego utworu na płycie CD. Powtórz operację, jeśli zachodzi potrzeba.

2. Naciśnięcie lewego przycisku grupy SKIP/SCAN (lub lewego przycisku grupy SKIP na pilocie zdalnego sterowania) spowoduje skok na początek poprzedniego utworu.

 

LOKALIZACJA OKREŚLONEGO UTWORU, GDY ODTWARZANIE JEST ZATRZYMANE

1. Naciśnięcie lewego lub prawego przycisku grupy SKIP/SCAN (albo lewego lub prawego przycisku grupy SKIP na pilocie zdalnego sterowania) spowoduje skok, odpowiednio, do poprzedniego lub następnego utworu.

2. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (lub PLAY na pilocie zdalnego sterowania), aby uruchomić odtwarzanie od wybranego utworu.

 

POWTARZANIE PŁYTY I UTWORU

1. Upewnij się, że płyta jest załadowana.

2. Aby powtarzać wybrany utwór, na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk [Repeat]. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „RPT ONE”. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, a wybrany utwór będzie odtwarzany w pętli tak długo, aż ta funkcja nie zostanie wyłączona. Albo naciśnij przycisk [Repeat], przyciskami numerycznymi na pilocie zdalnego sterowania wybierz i naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (lub PLAY na pilocie zdalnego sterowania).

3. Naciśnij dwukrotnie przycisk [Repeat] na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „RPT ALL”. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (lub PLAY na pilocie zdalnego sterowania). Teraz cała płyta będzie powtarzana, dopóki ta funkcja nie zostanie wyłączona.

4. Aby wyłączyć funkcję powtarzania, przycisk [Repeat] naciśnij przed odtwarzaniem lub w jego trakcie, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „RPT OFF”.

 

ODTWARZANIE UTWORÓW W PRZYPADKOWEJ KOLEJNOŚCI

1. Upewnij się, że płyta jest załadowana.

2. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk [Random]. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „RAN ON”.

3. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (lub PLAY na pilocie zdalnego sterowania). Odtwarzacz CD rozpocznie odtwarzanie wszystkich utworów w przypadkowej kolejności. Naciśnięcie przycisku [Random] jest możliwe również podczas odtwarzania, aby odtwarzanie losowe było aktywne od tego momentu.

4. Naciśnij przycisk [Random], aby wyłączyć funkcję. Odtwarzanie płyty będzie kontynuowane do końca we właściwej kolejności.

5. Aby w dowolnej chwili przerwać odtwarzanie płyty, naciśnij przycisk STOP.

Uwaga: Włączenie trybu odtwarzania losowego przy aktywnej funkcji powtarzania jednego utworu spowoduje wyłączenie tej funkcji.

 

UŻYWANIE PRZYCISKU [Remain]

1. Upewnij się, że płyta jest odtwarzana.

2. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk [Remain], aby wyświetlić pozostały czas odtwarzania utworu.

3. Naciśnięcie przycisku [Remain] po raz drugi spowoduje wyświetlenie pozostałego czasu odtwarzania całej płyty.

4. Przed rozpoczęciem odtwarzania lub w jego trakcie naciśnij ponownie przycisk [Remain], aby wrócić do trybu normalnego odtwarzania.

 

PROGRAMOWANIE ODTWARZANIA PŁYTY

Odtwarzacz AXC35/AXC25 można zaprogramować tak, aby odtwarzał w dowolnej kolejności tylko te utwory, których chcesz słuchać.

1. Upewnij się, że płyta jest załadowana. Na wyświetlaczu powinny być wyświetlane dane spisu treści.

2. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk [Prog]. Na wyświetlaczu pojawi się konfiguracja programu.

3. Użyj przycisków grupy SKIP na pilocie zdalnego sterowania lub wprowadź numer utworu, który ma być pierwszym utworem programu.

4. Naciśnij przycisk [Prog] na pilocie zdalnego sterowania. Żądany utwór zostanie zaprogramowany. Numer programu automatycznie zwiększy się o jeden, aby umożliwić następny wpis.

5. Powtarzaj polecenia punktów 3 i 4, aż zostaną wprowadzone wszystkie żądane utwory. Można zaprogramować maksymalnie 20 utworów.

6. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (lub PLAY na pilocie zdalnego sterowania), aby rozpocząć odtwarzanie programu.

7. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk [Prog Clear], aby wykasować wszystkie zaprogramowane utwory.