Przejdź do treści

Pilot zdalnego sterowania

Odtwarzacze AXC25 i AXC35 są dostarczane z pilotem zdalnego sterowania, który obsługuje urządzenie. Dostarczone baterie AAA muszą być zamontowane przed użyciem pilota zdalnego sterowania.

1. PRZYCISK ZASILANIA - przełączanie między stanem włączenia i ekologicznym trybem gotowości o niskim zużyciu energii.

2. OPEN/CLOSE - otwieranie i zamykanie tacy napędu.

3. PRZYCISKI NUMERYCZNE - wybieranie numeru żądanego utworu. Utwór będzie odtwarzany automatycznie od początku utworu.

4. [Prog] - przycisk umożliwia użytkownikowi zaprogramowanie własnej kolejności odtwarzania maksymalnie 20 utworów. Więcej informacji w rozdziale „Instrukcje użytkowania” w tej instrukcji obsługi.

5. [Prog Clear] - kasowanie programu odtwarzania. Patrz dalszy rozdział tej instrukcji.

6. PAUSE, STOP, PLAY - naciśnij żądany przycisk, aby, odpowiednio, wstrzymać, przerwać lub uruchomić odtwarzanie płyty CD.

7. Grupa SKIP

Prawy przycisk - naciśnij, aby przejść do następnego utworu na płycie CD.

Lewy przycisk - naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu na płycie CD.

8. Grupa SCAN - przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby skanować dane w ramach wybranego utworu. Naciśnięcie prawego przycisku skanuje do przodu, a naciśnięcie lewego przycisku skanuje do tyłu.

9. [Random], [Repeat], [Remain] - przeczytaj sekcję „Instrukcje użytkowania” w niniejszej instrukcji, aby poznać funkcję tych przycisków.

 

AXA35

Poniższe elementy sterujące na pilocie zdalnego sterowania służą tylko do sterowania wzmacniaczem AXA35.

10. Przyciski [Vol]- zwiększanie i zmniejszanie głośności urządzenia. W ramach opcji menu zmienianie również poziomu tonów wysokich i niskich oraz balansu.

11. MENU - przełączanie opcji regulacji tonów niskich i wysokich oraz balansu. Użyj przycisków [Vol], aby zmienić poziom wybranej opcji.

12. PRZYCISKI ŹRÓDŁA (A1/AUX, A2, A3, A4, PHONO) - naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać żądane źródło dźwięku.

13. MUTE – wyciszanie wyjścia wzmacniacza AXA35.

Uwaga: Te elementy sterujące działają tylko na wzmacniacz AXA35 i nie są kompatybilne ze wzmacniaczami lub amplitunerami Azur firmy Cambridge Audio lub urządzeniami innych producentów 

Pilot zdalnego sterowania