Przejdź do treści

Elementy sterowania na panelu przednim

front

1. Przycisk zasilania - przełączanie trybu czuwania (sygnalizowanego przyciemnionym świeceniem diody LED) i trybu pracy (sygnalizowanego jasnym świeceniem diody LED). Tryb czuwania to tryb niskiego poboru mocy, w którym pobierane jest mniej niż 0,5 wata. Ten produkt ma domyślnie włączoną funkcję APD (Auto Power Down). Produkt automatycznie przełączy się do trybu czuwania po 20 minutach bezczynności.

Automatyczne wyłączanie zasilania (funkcja APD) Funkcję APD można włączyć i wyłączyć. Można to zrobić przytrzymując wciśnięty przycisk zasilania, aż dioda LED zacznie sekwencyjnie migać.

Dwie opcję poniżej pokazują, która opcja jest wybrana.

Dioda przycisku zasilania mignie 5 razy - funkcja APD wyłączona

Dioda przycisku zasilania mignie 10 razy - funkcja APD włączona

Uwaga: Przed wprowadzeniem zmian w funkcji APD należy upewnić się, że urządzenie jest włączone.

2. Czujnik podczerwieni - odbieranie poleceń z dostarczonego pilota zdalnego sterowania. Między pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.

3. Wyświetlacz - znaki alfanumeryczne wyświetlające informacje o odtwarzaniu. Po włożeniu płyty odtwarzacz CD potrzebuje kilku sekund, aby odczytać informacje spisu treści (TOC). Następnie wyświetlacz pokaże ilość utworów na płycie CD oraz całkowity czas odtwarzania płyty CD.

4. OPEN/CLOSE - Przycisk otwierania i zamykania kieszeni tacy napędu. Po umieszczeniu płyty CD na tacy naciśnij przycisk, aby zamknąć tacę.

5. PLAY/PAUSE  - uruchamianie i wstrzymywanie odtwarzania płyty CD.

6. STOP - zatrzymywanie odtwarzania płyty CD.

7. SKIP/SCAN - przełączanie utworów i wyszukiwanie w obrębie utworu. Naciśnij, aby pominąć utwór. Przytrzymaj wciśnięty, aby wyszukiwać w obrębie utworu.