Przejdź do treści

Funkcja ARC w telewizorze umożliwia wysyłanie dźwięku i komend sterujących do podłączonego produktu audio. Dzięki temu telewizor może w razie potrzeby włączyć produkt audio, umożliwiając również regulację głośności pilotem telewizora.

Rozwiązywanie problemów

Brak sygnału na panelu przednim lub brak dźwięku z podłączonego urządzenia 

  • Upewnij się, że wejście HDMI w telewizorze obsługuje funkcję ARC
  • Upewnij się, że telewizor jest skonfigurowany do korzystania z podłączonego systemu audio, a nie z głośników wewnętrznych.
  • Upewnij się, że wyjście audio telewizora jest ustawione na „Stereo PCM (bez kompresji)”
  • Upewnij się, że kabel HDMI jest kompatybilny z wersją HDMI 1.4 lub wyższą

Telewizor nie włącza się ani nie steruje podłączonym produktem

  • Upewnij się, że opcja „Sterowanie zasilaniem telewizora” jest włączona w aplikacji StreamMagic na stronie ustawień źródła ARC

Zgłaszanie problemu

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków w dalszym ciągu masz problem z uruchomieniem funkcji ARC z produktem, poinformuj nas o tym tutaj.