Hoppa till huvudinnehåll

Inställningar

Enhetens Namn 

Så här visas din spelare i StreamMagic-appen och ditt nätverk när du använder tjänster som Spotify och TIDAL Connect.  

Om du ger din spelare ett unikt namn blir det enklare att hitta den när du använder streaming- och smarta hemtjänster. 

 

AirPlay-namn 

Så här visas din spelare när du använder AirPlay 2- eller Apple Home-appen. 

 

Standby-läge 

Detta väljer vilken typ av standby-läge din spelare använder. 

Nätverksläge innebär att din spelare kan styras av StreamMagic-appen och andra nätverkstjänster.  

Miljöläge innebär att din spelare använder mindre ström än i nätverksläget men måste slås på via frontpanelen eller fjärrkontrollen innan den kan ses och styras av StreamMagic-appen och andra tjänster. 

 

Automatisk Avstängning 

Det här bestämmer hur länge din spelare väntar innan den växlar till standby-läge. 

 

Ljusstyrka, Display 

Det här ställer in ljusstyrkan på din spelares display. Om den sätts till “Off” visas displayen i några få sekunder efter en åtgärd och stängs sedan av. 

 

USB Audio-klass 

Det här sätter USB Audio-klass för USB Audio-ingången. 

USB Audio-klass 1.0 (standard) fungerar med USB 1.1-portar och har stöd för upp till 24-bit/96kHz. 

USB Audio- klass 2.0 kräver en USB 2.0-port och stöder upp till 32-bit/384kHz (asynkront) och upp till DSD-256. Beroende på din dator kan du behöva en extra drivrutin. 

 

Roon Ready DSD 

Detta gör att du kan välja hur Roon tillhandahåller DSD-innehåll. 

Använd DoP för digital utmatning - Om din enhet stöder inbyggd DSD i DoP-format. 

Använd PCM för digital utgång - Om din enhet inte stöder inbyggd DSD. 

 

Styrbuss 

Om din enhet är ansluten till en Cambridge Audio-förstärkare via en styrbusskontakt, kan volymkommandona skickas direkt till förstärkaren. Mer information finns i avsnittet Ansluta i den här handboken under "Styrbuss". 

 

Pre-amp 

När Pre-Amp-läget är aktiverat kan volymen för enhetens analoga utgång styras med hjälp av appen, fjärrkontrollen och vridreglaget. 

Läs våra Vanliga frågor och svar för mer information. 

 

Volymbegränsning 

Det här ställer in maxvolymen som andra streamingtjänster som AirPlay 2, Spotify och TIDAL Connect kan använda. Volymkontrollerna på frontpanelen, i fjärrkontrollen och StreamMagic-appen kan förbise denna inställning. 

 

Förhandsuppdatering 

Tidiga uppdateringar ger möjlighet att få förhandsversion av inbyggd programvara för din 851N. Om du vill prenumerera på Förhandsuppdateringar väljer du , annars väljer du Av

Obs! Information om vad som ingår i den aktuella tidiga uppdateringen för 851N finns här

 

Fast Programvara 

Detta söker och använder ny fast programvara när den blir tillgänglig för din spelare. Du kan också söka efter nya uppdateringar på informationsskärmen. Om du lämnar spelaren med nätverk i stanby över natten söker din spelare efter nya uppdateringar. 

Obs! Din nätverksspelare måste vara ansluten till internet för att den fasta programvaran ska kunna uppdateras. Vi rekommenderar att du alltid har din nätverksspelare ansluten för att säkerställa en optimal prestanda. Information om den senaste firmwareversionen för 851N finns här

 

Fabriksåterställning 

Det här återställer spelaren till fabriksinställningarna.  

Du kan utföra en fabriksåterställning via frontpanelens kontroller / fjärrkontroll (Home > Settings > Factory Reset). Eller via Inställningar i StreamMagic-appen. 

Obs! Om du återställer spelaren till fabriksinställningarna raderas alla tidigare sparade nätverksinställningar och förinställningar.