Hoppa till huvudinnehåll

 

1. USB 
För användning med USB-lagringsenheter. 1A maximal strömförbrukning.  

2. Standby/på  
Växlar enheten mellan standby-läge (indikeras med svag strömlampa) och På (indikeras av ljus strömlampa). Standby-läge är ett lågeffektläge (0.5 watt) - Detta kan endast uppnås när du använder Eco-läge. Denna enhet bör lämnas i Standby-läge när den inte används.  

3. Information 
Genom att trycka på den här knappen under uppspelning växlar du mellan skärmarna ‘Spelas nu’. Håll ner för att se produktinformation. 

4. Hem 
Tryck för att navigera till Hem-menyn. 

5. Filter 
Tryck för att växla mellan tre alternativa digitalfilter: Linjär fas, Minimal fas eller Brant.  

Alternativa digitala filter kan erbjuda något olika ljudegenskaper. Det valda filtret visas av indikatorerna strax ovanför knappen.  

Fas  
Håll filter-/fasvalsknappen intryckt i cirka två sekunder för att välja normal eller inverterad fasutgång. När lysdioden tänds inverteras fasen av 851N.  

Detaljerad information om filterinställningarna i 851N finns här

Obs! Om du misstänker att din källa eller förstärkare etc. inverterar musiksignalens fas kan du använda den här funktionen för att invertera ljudet igen och återfå absolut positiv fas. 

6. Infraröd sensor 
IR-sensor som tar emot IT-kommandon från fjärrkontrollen. 

7. (Mer) 
När du spelar från UPnP-källor visar den här knappen låtar i kön och alternativ. 

8. Display

9. Play/Pause (spela/paus) 
Spela upp eller pausa aktuellt spår. 

10. Stoppa/ta bort 
Tryck under uppspelning för att stoppa eller ta bort poster i olika menyer. 

11. Skip (hoppa över)
Hoppa till nästa spår under uppspelning. 

12. Navigering/val (vridratt) 
Rotera för att bläddra och navigera i menyerna. Tryck för att godkänna den post/funktion som visas i displayen. 

13. Return (tillbaka)
Tryck på denna för att gå tillbaka till föregående meny.