Hoppa till huvudinnehåll

851N-fjärrkontrollen duplicerar några av frontpanelens kontrollfunktioner och kan också styra andra produkter i Azur 851-serien. De medföljande AAA-batterierna måste monteras innan fjärrkontrollen kan användas. Fjärrkontrollens knappfunktioner beskrivs nedan:

1. Standby/På
Växlar 851N-enheten mellan På och Standby-läge.  

2. Ljusstyrka 
Ändrar ljusstyrkan på 851N-skärmen. Det finns två ljusstyrkenivåer och en funktion för att stänga av bakgrundsbelysningen.  

Obs! När 851N-enhetens displaylampor är avstängda, tänds de kort för att visa ändringen om du ändrar någon av funktionerna.  

3. Förinställningar 
Hämtar lagrade förval (1-4). Om du håller ner en knapp sparas den aktuella stationen som förinställd. 

4. Mute (tyst) 
Tryck för att stänga av eller slå på ljudet. 

5. Enter/Läge 
Enter eller välj. 

6. Volym 
Justering av volymnivå. 

7. Hem/Huvudmeny 
Återställer frontpanelens display till menyalternativet Hem. 

8. Return (tillbaka) 
Retur eller tillbaka. 

9. Skip (hoppa över) 
Hoppar mellan föregående och nästa spår. 

10. Knapp för bakgrundsbelysning 
Lyser upp knapparna. 

11. Information 
Byter informationstyp i displayen. 

12. Navigering 
För att navigera mellan menyer. 

13. Stop/Delete (stopp/ta bort) 
Stoppa aktuellt spår eller ta bort från kö. 

14. Play/Pause (spela upp/paus)
Spela upp eller pausa aktuellt spår. 

15. Kö 
Visa mediauppspelningskö. 

16. (Mer) 
När du lyssnar på internetradio visar Mer-knappen relaterade alternativ till den station som valts för närvarande, såsom alternativa strömningstyper, innehållstyper eller liknande stationer. När du spelar från UPnP-källor visar den här knappen låtar i kön och alternativ. 

17. Digitala ingångar 
Genväg till D1 Digital Input. 

18. Random (blanda)
Spela slumpmässigt spår i kön. 

19. Upprepa 
Upprepa alla spår i kön. 

20. Filter 
Tryck för att växla mellan de tre digitala filteralternativen.