Hoppa till huvudinnehåll

Anslutning

Grundläggande analoga anslutningar 

Viktigt! Koppla ifrån strömmen innan du gör några anslutningar. 

Det finns två analoga anslutningsalternativ för 851N. 

1. Anslutning till linjeutgång (RCA)

 

2. XLR)

Obs!Om du använder XLR-kablar trycker du upprepade gånger på knappen Källa 1 eller Källa 2 (beroende på vilka portar du använder) för att växla mellan "Balanserad" och "Obalanserad". 

 

Grundläggande digitala anslutningar 

Det finns två alternativ för digital anslutning av din 851N.  

1. Digital koaxial utgång - Digitala koaxialanslutningar används ofta med CD-spelare och förstärkare och rekommenderas för användning eftersom de har högre bandbredd.

 

2. TOSLINK optisk utgång - Även om toslink optiska anslutningar har lägre bandbredd finns de ofta på tv-apparater, DVD-spelare och A / V-enheter. 

 

Styrbuss 

Med styrbussen kan du styra dina andra enheter i Azur 851-serien. Följande figurer visar hur du ansluter 851N med den styrbusskabel som medföljer.   

En annan fördel med styrbussen är användningen av StreamMagic-appen. Du kan använda StreamMagic-appen för att styra andra enheter i Azur 851-serien via 851N.  

851N med 851A (via StreamMagic-appen)  

När du använder appen för att slå på/av 851N kommer även 851A att slås på/av. Du kan även styra 851A:s volym via appen. Anslut utgången på 851N-styrbussen till ingången på 851A-styrbussen.  

 

851A med 851N 

Obs! Utan att använda StreamMagic-appen för att styra 851A.  

När du slår på/av 851A kommer detta också att slå på/av 851N. Anslut styrbussen 851A ut till styrbussen 851N in. 

 

851A med 851N och 851C  

När du slår på/av 851N kommer detta att slå på/av 851A och 851C.  

Med alla tre 851-enheterna ansluter du utgången på 851N-styrbussen till ingången på 851A-styrbussen. Anslut sedan utgången på 851A-styrbussen till ingången på 851C. 

Obs! Loopa INTE tillbaka från utgången på 851C-styrbussen till ingången på 851N-styrbussen. 

Styrbussen måste också aktiveras och ställas in på "Förstärkare" i 851N-enhetens inställningar i StreamMagic-appen när appen har anslutits till 851N.

Obs! Om en enhet med APD aktiverat automatiskt stängs av efter den valda inaktivitetsperioden kommer detta också att stänga av de andra anslutna enheterna.