Przejdź do treści
DM100

 

1. Standby/On - przełączanie urządzenia między trybem włączonym, a trybem czuwania przy niskim poborze mocy, gdy konwerter DacMagic 100 jest wyłączony, a zasilacz pobiera poniżej 0,5 W mocy.

2. Source – Wybieranie źródła dźwięku wejściowego. Przełączanie wejść USB, S/P DIF 1, S/P DIF 2 i TOSLINK, zgodnie ze wskazaniem odpowiedniej diody LED.

3. Incoming Sample Rate – częstotliwość próbkowania odbieranego dźwięku cyfrowego w zakresie od 44,1 kHz do 192 kHz jest sygnalizowana odpowiednią diodą LED.
Uwaga: W przypadku dźwięku o częstotliwości 32 kHz konwerter DacMagic 100 będzie działał, jednak żadna dioda LED nie będzie się świecić.