Przejdź do treści

Konwerter DacMagic 100 posiada funkcję APD (Auto Power Down), która jest domyślnie włączona i powoduje, że po upływie 60 minut bezczynności urządzenie automatycznie przechodzi do trybu czuwania.

Aby wyłączyć funkcję APD

apd dm100
  1. Przyciskiem [Standby/On] włącz konwerter DacMagic 100. 
  2. Po włączeniu wciśnij na około 5 sekund przycisk [Source].
  3. Diody LED grupy Incoming Sample Rate zaczną migać. To oznacza, że funkcja APD została wyłączona.  

W celu ponownego włączenia funkcji APD powyższą procedurę należy powtórzyć.