Przejdź do treści

Funkcjonalność USB klasa 1.0 i USB klasa 2.0

Konwerter DacMagic 100 obsługuje dwa protokoły USB Audio:

  • Klasa USB Audio 1.0 działa z portami USB 1.1 i lepszymi, obsługując format 24 bity i 96 kHz.
  • Klasa USB Audio 2.0 wymaga portów USB 2.0 lub 3.0 i obsługuje formaty do 24 bitów i 192 kHz.

Aby zmienić klasę USB:

Usb class
  1. Gdy konwerter DacMagic 100 znajduje się w trybie czuwania, na panelu przednim przytrzymaj wciśnięty przycisk [Source].
  2. Naciśnij przycisk [Standby/On], aby włączyć urządzenie.
  3. Teraz zaświeci się jedna z diod LED S/P DIF: dioda [S/P DIF 1] wskazuje klasę 1.0, a dioda [S/P DIF 2] wskazuje klasę 2.0.

Współpraca z komputerami z systemem Windows

Konwerter fabrycznie jest gotowy do pracy w trybie plug-and-play i trybie USB Audio klasa 1.0.

W celu używania trybu USB Audio Class 2.0 należy zainstalować sterownik Cambridge Audio USB Audio 2.0. Stosowne informacje są dostępne tutaj: 

https://techsupport.cambridgeaudio.com/hc/en-us/articles/207434895-Windows-Audio-USB-Class-2-Driver-

Z tej strony należy pobrać odpowiedni katalog .zip, zawierający wersję sterownika, odpowiednią dla wersji posiadanego systemu operacyjnego. Katalog należy rozpakować.

Katalog zawiera program instalacyjny sterownika i plik PDF z procedurą instalacji oraz informacje odnośnie używania sterownika.

Współpraca z komputerami Mac

USB Audio klasa 1.0 i 2.0 są kompatybilne z komputerami MAC OS-X 10.5 (Leopard) i nowszymi bez konieczności używania dodatkowych sterowników.

 

Współpraca z komputerami z systemem Linux

Ze względu na wiele opcji konfiguracyjnych i rodzajów sprzętu docelowego nie możemy oficjalnie potwierdzić, że system Linux jest obsługiwany przez konwerter DacMagic 100. 

Jednak najnowsze dystrybucje systemu Linux natywnie obsługują format USB Audio Class 2.0, więc konwerter DacMagic 100 powinien działać bez konieczności podejmowania jakichś szczególnych działań.