Przejdź do treści
Panel tylny

1. Audio Output – Tradycyjne stereofoniczne wyjście CINCH z pojedynczymi końcówkami do łączenia z wejściem liniowym wzmacniacza

2. Wejścia cyfrowe – Konwerter DacMagic 100 posiada trzy wejścia cyfrowe:

Koncentryczne [S/P DIF 1] i S/P DIF 2]: W celu uzyskania jak najlepszego dźwięku zalecamy używanie wysokiej jakości cyfrowego kabla CINCH o impedancji 75 omów (nieprzeznaczonego do normalnego użytku audio).

Optyczne TOSLINK: Podłączanie sprzętu za pomocą wysokiej jakości światłowodowego kabla TOSLINK, specjalnie do użytku audio.

Uwaga: To urządzenie akceptuje tylko dwukanałowy dźwięk cyfrowy LPCM lub stereo PCM i nie może być używane z sygnałem Dolby Digital 5.1 lub DTS. W przypadku podłączania odtwarzacza DVD albo Bluray, telewizora Smart TV lub podobnego urządzenia należy upewnić się, że wyjście jest ustawione jako dwukanałowe PCM.

3. Ground/Lift Switch – w przypadku połączenia z komputerem PC przez port USB i gdy przełącznik [Ground Lifi Switch] znajduje się w pozycji [Gnd], konwerter DacMagic 100 będzie uziemiony przez złącze USB. Wybranie pozycji [Lift] uziemi urządzenie poprzez sieć wewnętrzną w celu zredukowania potencjalnego przydźwięku sieciowego z powodu pętli uziemienia.

4. USB Audio Input – użycie tego gniazda USB typu B umożliwia połączenie komputera z systemem Microsoft Windows, Mac i niektórymi wersjami systemu operacyjnego Linux w celu odtwarzania dźwięku.

Uwaga: Zawsze używaj certyfikowanego kabla USB AUDIO, najlepiej takiego, który posiada oficjalny znak. W przypadku USB Audio 2.0 kabel powinien mieć certyfikat „Hi-Speed USB”. Połączenia USB dłuższe niż 3 m mogą powodować niespójną jakość dźwięku.

5. Gniazdo zasilania [DC 12V 2A] – Po wykonaniu wszystkich połączeń audio tutaj należy podłączyć zasilacz, dostarczony wraz z konwerterem DacMagic 100.

Ten produkt posiada domyślnie włączoną funkcję APD (automatyczne wyłączanie) i automatycznie przechodzi do trybu czuwania po 60 minutach bezczynności.

Uwaga: Używać WYŁĄCZNIE dostarczonego zasilacza.