Hoppa till huvudinnehåll

Frontpanelens reglage

front

1. Strömbrytare - Växlar mellan Standby-läge (svagare LED) och På (starkare LED). I standby-läget drar enheten mindre ström och förbrukningen ligger här på mindre än 0,5 watt. Denna produkt har APD (Auto Power Down - Automatisk avstängning) aktiverad som standard. Efter inaktivitet på 20 minuter växlar produkten automatiskt till standby.

Automatisk avstängning (APD) Du kan aktivera och inaktivera enhetens APD-inställning. Denna kan justeras genom att hålla ner strömbrytaren tills LED-indikatorn blinkar regelbundet.

De två alternativen nedan visar vilket alternativ som är valt.

Standby blinkar 5 gånger - APD inaktiverad.

Standby blinkar 10 gånger - APD aktiverad.

Obs: Kontrollera att enheten är påslagen innan förändringar i APD-funktionen utförs.

2. Infraröd sensor - Tar emot IR-kommandon från den medföljande fjärrkontrollen. En fri siktlinje mellan fjärrkontrollen och sensorn krävs.

3. Display - Alfanumeriska tecken som visar uppspelningsinformation. När du lägger i en skiva tar det några sekunder för CD-spelaren att läsa av innehållet på skivan. Displayen visar sedan antalet spår på skivan samt dess totala längd.

4. Öppna/Stäng - Gör att du kan öppna och stänga skivsläden. När du har placerat en CD i släden trycker du på Öppna/Stäng för att stänga släden.

5. Spela/Paus - Spelar upp CD-skivan och pausar uppspelningen.

6. Stopp - Stoppar uppspelningen av CD-skivan.

7. Hoppa över/Snabbspola - Gör att du kan hoppa mellan låtar och söka i en låt. Tryck för att hoppa över en låt. Håll ner för att snabbspola igenom en låt.