Hoppa till huvudinnehåll

Bruksanvisning

Compact Disc (CD)

 

AXC25/35 har utvecklats för att endast spela:

  • CD-skivor
  • Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
  • Återskrivbara CD-skivor (CD-RW) som är försedda med den logotyp som visas ovan.

Obs: CD-R/CD-RW-skivor ska innehålla en korrekt registrerad innehållsförteckning så att de kan spelas upp.

AXC25/35 kan endast spela upp skivor som har spelats in i CDDA-formatet, som utformats för musikreproduktion, eller som innehåller MP3 eller WMA-filer. Försök inte att spela skivor som innehåller andra data, såsom CD-ROM med data för datorer.

 

LÄGGA I/TA UR SKIVA

1. Använd frontpanelen eller fjärrkontrollen och tryck på knappen "Öppna/Stäng" för att öppna skivsläden.

2. När skivsläden är helt öppen placerar du försiktigt en skiva i släden med den tryckta sidan uppåt.

3. Stäng skivsläden genom att trycka på Öppna/Stäng-knappen igen. När släden är helt stängd läser AXC25/35 av skivan och visar innehållsinformationen.

4. Skivfacket kan öppnas när som helst under uppspelning med hjälp av antingen frontpanelens "Öppna/Stäng"-knapp eller den som finns på fjärrkontrollen. Ta endast ut skivan efter att släden har öppnats helt.

 

Viktig information:

  • Sätt inte in något annat än en CD-skiva i skivfacket eftersom det kan skada mekanismen.
  • Tvinga aldrig släden för hand när den öppnar eller stänger.
  • Håll skivsläden stängd när den inte används för att förhindra att smuts och damm kommer in i enheten.
  • Om CD-skivan som du försöker ladda är mycket repig eller smutsig kan det hända att spelaren inte kan läsa eller spela upp den.
  • Försök aldrig att sätta in flera skivor i skivfacket samtidigt.

 

Normal uppspelning

1. Sätt på din förstärkare och välj rätt ljudkälla med reglaget. Sätt volymen till ett minimum.

2. Tryck på Öppna/Stäng-knappen för att öppna skivsläden och lägga i en skiva.

3. Tryck på Öppna/Stäng-knappen igen för att stänga släden. CD-spelaren läser av skivan.

4. Tryck på Play-knappen för att påbörja uppspelningen.

5. När det sista spåret har spelats upp återgår displayen till att visa skivans innehåll.

6. Tryck på Stop-knappen (stopp) för att stoppa skivan. Tryck på Pause (Paus) för att pausa skivan. Du kan sedan starta uppspelningen igen genom att trycka på Play-knappen en gång till.

 

SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR UNDER UPPSPELNING

1. Om du gör ett enda, kort tryck på Skip/Scan-knappen framåt kommer du till början av nästa spår på CD:n. Upprepa efter behov.

2. Om du gör ett enda, kort tryck på Skip/Scan-knappen bakåt kommer du till början av föregående spår.

 

SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR NÄR UPPSPELNINGEN ÄR STOPPAD

1. Ett kort tryck på knapparna "Hoppa över/Spola" bakåt och "Hoppa över/Spola” framåt växlar mellan spåren i respektive riktning.

2. Tryck på Play för att starta uppspelningen från det valda spåret.

 

UPPREPA SKIVOR OCH SPÅR

1. Se till att skivan ligger i släden.

2. Tryck på knappen Repeat på fjärrkontrollen för att upprepa ett specifikt spår. Displayen visar nu ”RPT ONE”. Tryck på Play-knappen så upprepas det valda spåret tills funktionen stängs av. Alternativt kan du trycka på Repeat-knappen, välja det valda spåret med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen och trycka på Play.

3. Tryck två gånger på Repeat-knappen på fjärrkontrollen. Displayen visar nu ”RPT ALL”. Tryck på "Play". Hela skivan upprepas nu till dess att funktionen inaktiveras.

4. För att stänga av upprepningsfunktionen trycker du på Repeat-knappen antingen före eller under uppspelningen tills displayen visar ”RPT OFF”.

 

SPELA UPP SPÅR I SLUMPMÄSSIG ORDNING.

1. Se till att det ligger en skiva i släden.

2. Tryck på Random-knappen (blanda) på fjärrkontrollen. Displayen visar nu ”RAN ON”.

3. Tryck på "Play". CD-skivan spelar nu upp hela skivan i slumpmässig ordning. Det går även att trycka på Random-knappen (blanda) under uppspelning för att lyssna på spåren i slumpmässig ordning.

4. Tryck på Random-knappen för att avsluta funktionen. Skivan fortsätter att spelas upp till slutet, men i korrekt ordning.

5. Tryck på Stop-knappen (stopp) när som helst för att stoppa skivan.

Obs! Om du trycker på ”Random” när ”RPT ONE” har valts, kommer ”RPT ONE” att avbrytas automatiskt.

 

FUNKTIONEN ÅTERSTÅENDE TID

1. Se till att skivan spelas upp.

2. Tryck en gång på knappen Remain på fjärrkontrollen för att visa den återstående tiden för det spår som spelas.

3. Genom att trycka på Remain en andra gång visas den återstående tiden för hela skivan.

4. Tryck på Remain igen antingen före eller under uppspelningen för att återgå till normalläget.

 

PROGRAMMERA UPPSPELNING

Det går också att programmera AXC35/AXC25 så att den bara spelar upp de spår du vill höra och i vilken ordning som helst.

1. Se till att det ligger en skiva i släden. Displayen ska visa innehållsinformationen.

2. Tryck på Prog-knappen på fjärrkontrollen. Programmeringsvyn visas på displayen.

3. Använd knapparna "Hoppa över/Spola" eller ange det spårnummer som du vill programmera som första spår.

4. Tryck på Prog-knappen på fjärrkontrollen. Det önskade spåret har nu programmerats. Programnumret ökar automatiskt med ett för nästa spårprogrammering.

5. Upprepa steg tre och fyra tills du har programmerat alla önskade spår. Du kan programmera upp till 20 spår.

6. Tryck på Play-knappen för att starta uppspelningen av de programmerade spåren.

7. Tryck på knappen Prog Clear på fjärrkontrollen för att radera alla programmerade spår.