Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrkontroll

AXC25 och AXC35 levereras med en fjärrkontroll som styr enheten. De medföljande AAA-batterierna måste monteras innan fjärrkontrollen kan användas.

1. STRÖMKNAPP - Växlar AXC35/AXC25 mellan På och miljövänligt Standby-läge med låg energiförbrukning.

2. ÖPPNA/STÄNG - Öppnar och stänger skivsläden.

3. VÄLJ SPÅRNUMMER - Tryck på numret till det önskade spåret. Spåret spelas då upp automatiskt från spårets början.

4. PROG - Gör att du kan programmera en unik låtordning med upp till 20 spår. Gå till avsnittet ”Användning” om du vill ha mer information.

5. PROG CLEAR - Raderar en programmerad spårordning. Se längre fram i denna manual.

6. PAUS/STOPP/PLAY - Tryck på relevant knapp för att pausa, stoppa eller spela upp CD-skivan.

7. SKIP

Höger – Tryck för att hoppa ett spår framåt på skivan.

Vänster – Tryck för att hoppa ett spår bakåt på skivan.

8. SPOLA - Håll ner för att snabbspola igenom det valda spåret. Tryck på den högra knappen för spolning framåt och den vänstra för spolning bakåt.

9. RANDOM, REPEAT, REMAIN - Läs avsnittet ”Bruksanvisning” i den här manualen för information om de här knapparnas funktioner.

 

AXA35

Följande kontroller på fjärrkontrollen styr endast AXA35-enheten.

10. VOLUME - Ökar eller minskar enhetens volym. Används även för att ändra inställningar för bas, diskant och balans när dessa är valda.

11. MENU - Toggles between Bass, Treble and Balance options. Använd volymknapparna för att ändra nivån på det valda alternativet.

12. KÄLLKNAPPAR (CD, BD/DVD, MP3/AUX, TUNER, PHONO) - Tryck på relevant knapp för att välja önskad musikkälla.

13. MUTE – Tystar utgångarna på AXA35.

Obs: Dessa reglage fungerar endast på AXA35 och är inte kompatibla med Cambridge Audio Azur-förstärkare/receiver eller enheter från andra tillverkare. 

Fjärrkontroll