Hoppa till huvudinnehåll

Frontpanelens reglage

Frontpanel

 

1. STRÖMBRYTARE - Växlar mellan Standby-läge (svagare LED) och På (starkare LED). I standby drar enheten mindre ström, och förbrukningen ligger här på mindre än 0,5 watt. Enheten kan stå i standbyläge när den inte används.

Automatisk avstängning (APD)

Du kan aktivera och inaktivera enhetens APD-inställning. Denna kan justeras genom att hålla ner strömbrytaren tills LED-indikatorn blinkar regelbundet.

De två alternativen nedan visar vilket alternativ som är valt.

Standby blinkar 5 gånger - APD inaktiverad. APD OFF visas på displayen

Standby blinkar 10 gånger - APD aktiverad. APD ON visas på displayen

Obs: Kontrollera att enheten är påslagen innan förändringar i APD-funktionen utförs.

2. HÖRLURSKONTAKT - Här kan du ansluta ett par stereohörlurar med 3,5 mm kontakt. Vi rekommenderar hörlurar med en impedans på mellan 32 och 600 ohm.

Obs: Högtalarna kommer automatiskt att tystna när ett par hörlurar ansluts.

3. SKIP/SCAN-KNAPPARNA - Skip/Scan-knapparna används när FM/AM-enheten är vald. Dessa knappar har olika användningsområden beroende på vilket läge som är aktivt.

I förinställningsläge - Stegar upp eller ner genom de användardefinierade förinställningarna.

I autoläge - Söker efter föregående eller nästa tillgängliga station. Enheten stannar vid nästa starka signal den hittar.

I Manuellt läge - Gör att du kan stega upp eller ner i frekvensen.

Obs: När förinställningsläget är aktiverat går enheten automatiskt till den första tillgängliga förinställda stationen.

4. MODE/STORE-KNAPPEN - Används för AM/FM-läge. Tryck för att växla mellan lägena Preset (Förinställning), Auto och Manual (Manuell). Genom att hålla ner knappen sparas den valda stationens frekvens i förinställningsbanken.

Följ guiden "Spara radioförinställningar" i avsnittet "Bruksanvisning" för fullständig information om att spara förinställningar.

5. INGÅNGSKNAPPARNA (DIGITALA INGÅNGAR D1, D2, D3 endast för AXR100) - Tryck på relevant källknapp för att välja önskad ingångskälla.

Obs: Det kommer inte att höras något ljud från förstärkaren om inte rätt ingångsknapp är vald.

6. FÖRINSTÄLLNINGSKNAPPAR - Används för AM/FM-lägen. Förinställningsknapparna används för att välja användardefinierade förinställda stationer.

  • Om du trycker på en förinställningsknapp en gång väljs en av de första 5 förinställningarna.
  • Om du håller ner knappen väljer du de senare 5 förinställningarna.
  • Dessa förinställningar lagras separat för varje vågband, dvs. det finns 10 för FM och 10 för AM. Tryck på FM/AM-knappen för att växla mellan band och uppsättningar med 10 förinställningar.

Följ guiden "Spara radioförinställningar" i avsnittet "Bruksanvisning" för fullständig information om att spara förinställningar.

Obs: Förutom dessa 10 stationer per band som är tillgängliga direkt från knapparna på frontpanelen kan ytterligare 5 förinställningar (11-15) per band också nås genom att använda Skip/Scan-knapparna för att bläddra igenom alla 15 förinställningar.

7. DISPLAY - Används för att visa information, såsom vald ingångskälla, volym och ton/balans. När FM eller AM har valts som källa kommer radiofrekvensen eller RDS-stationens namn att visas.

Obs: När enheten är ny täcks displayen av en skyddande film. Ta bort filmen för att få en tydligare visning.

8. SPEAKER A/B-KNAPPEN - Speaker A/B-knappen växlar mellan de två uppsättningarna med högtalaruttag. Alternativen är enbart högtalare A, enbart högtalare B, högtalare A och B tillsammans, samt båda högtalaruppsättningarna avstängda.

Obs: "Speaker off" skiljer sig från ”Mute”-funktionen, eftersom utgångarna Rec Out och Hörlurar fortfarande är aktiverade.

9. MENU-KNAPPEN - Om du trycker en gång på denna väljer du Bas-alternativet. Om du trycker en andra gång väljer du Diskant, och trycker du en tredje gång väljer du Balans. När ett av dessa alternativ är valt kommer volymreglaget att justera nivån.

Om ingenting trycks på ett tag visas källan och volymreglaget återgår till att styra volymnivån.

Obs: Eventuella justeringar av bas-, diskant- och balansinställningarna sparas när enheten stängs av och slås på igen.

10. INFRARÖD SENSOR - Tar emot IR-kommandon från den medföljande fjärrkontrollen. En fri siktlinje mellan fjärrkontrollen och sensorn krävs.

11. VOLYMREGLAGE - Används för att höja eller sänka ljudnivån från enhetens utgångar.

Detta styr volymen i högtalare, sub-out och hörlurar.

Obs: Det påverkar inte nivån på "Rec Out"-utgången eftersom den har en fast nivå.

Volymreglaget kommer också att ändra nivån på bas, diskant och balans i menyalternativen.

12. AUX-INGÅNG - Den här källingången låter dig ansluta en bärbar ljudenhet, till exempel en smartphone, direkt på framsidan av enheten med en 3,5 mm stereokontakt. När enheten är ansluten aktiveras denna ingång automatiskt.