Hoppa till huvudinnehåll

Felsökning

INGEN STRÖM

 • Kontrollera att AC-strömsladden är korrekt ansluten.
 • Kontrollera att kontakten sitter i korrekt i vägguttaget och är påslagen.
 • Kontrollera säkringen i nätanslutningen eller adaptern.
 • Kontrollera att elsladden är korrekt ansluten.

 

INGET LJUD

 • Kontrollera att rätt ingångskälla är vald på frontpanelen.
 • Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
 • Om du använder radiodelen, kontrollera antennanslutningen och att en tillgänglig station har valts.
 • Kontrollera att enheten inte är i tyst läge.
 • Kontrollera att Speaker A/B-konfigurationen matchar dina högtalare.

 

LJUDET ÄR FÖRVRÄNGT

 • Kontrollera antennens anslutningar och placering.
 • Kontrollera högtalaranslutningen.
 • Kontrollera att en lämplig källa är ansluten till den valda ingången. (Dvs ingen linjenivåkälla ansluten till grammofoningången.)

 

DET HÖRS ETT HUMMANDE FRÅN HÖGTALAREN

 • Kontrollera att alla kablar sitter korrekt, särskilt jord-/avskärmningsanslutningarna för grammofon.

 

DET HÖRS BAKGRUNDSBRUS OCH STÖRNINGAR

 • Flytta enheten bort från andra elektriska enheter som kan vara upphov till störningen.
 • Rikta om antennen.
 • Kontrollera att alla kablar sitter korrekt, särskilt jord-/avskärmningsanslutningarna för grammofon.

 

FJÄRRKONTROLLEN FUNGERAR INTE

 • Kontrollera att batterierna inte är slut.
 • Kontrollera att inte något är i vägen för sensorn.
 • Se till att du inte använder knapparna med blåfärgade ikoner som bara ska använda en matchande AX CD-spelare. (Se avsnittet "Fjärrkontroll".)

 

ÖVERHETTNINGSSKYDD

 • Enheten har ett överhettningsskydd med avstängning. Om enheten används under lång tid och blir överhettad, kommer enheten att stängas av. Låt enheten vara avstängd i 10 minuter så att den svalnar, sätt sedan på enheten för att fortsätta lyssna.
 • Om problemet kvarstår har enheten använts för hårt. Sänk volymen och se till att enheten står på en öppen, välventilerad plats för att lösa problemet.
 • Användning av två par högtalare med mindre än 8 Ohm kan ge upphov till överbelastning och rekommenderas ej.

 

KAN INTE SPARA RADIOFÖRINSTÄLLNINGAR

 • Följ guiden "Spara radioförinställningar" i avsnittet "Bruksanvisning".

 

DET FINNS INGET LJUD/SIGNAL NÄR DU SPELAR RADIO

 • Se till att lämpliga FM- och AM-antenner är ordentligt anslutna.
 • Välj källa med FM/AM-knappen på enhetens framsida.