Przejdź do treści

Elementy sterowania na panelu przednim

Panel przedni

 

1. Przycisk zasilaniaprzełączanie urządzenia w tryb czuwania (sygnalizowany przyciemnionym świeceniem diody LED zasilania) i włączanie (sygnalizowane jasnym świeceniem tej diody). Tryb czuwania to tryb niskiego poboru mocy, w którym pobierane jest mniej niż 0,5 wata. Urządzenie należy pozostawiać w trybie czuwania, gdy nie jest używane.

Automatyczne wyłączanie zasilania (funkcja APD)

Włączanie i wyłączanie funkcji APD. Można to regulować przytrzymując wciśnięty przycisk zasilania, aż dioda LED zacznie sekwencyjnie migać.

Dwie poniższe sekwencje pokazują, która opcja jest stosowana.

Dioda przycisku zasilania mignie 5 razy - funkcja APD wyłączona. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „APD OFF”

Dioda przycisku zasilania mignie 10 razy - funkcja APD włączona. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „APD ON”

Uwaga: Przed wprowadzeniem zmian w funkcji APD należy upewnić się, że urządzenie jest włączone.

2. Gniazdo słuchawkowe - umożliwia podłączenie stereofonicznych słuchawek, zakończonych wtyczką JACK 1/4 cala. Zaleca się używanie słuchawek o impedancji od 32 do 600 Ω.

Uwaga: Podłączenie słuchawek spowoduje automatyczne wyciszenie wyjść głośnikowych.

3. Grupa SKIP/SCAN - przyciski są używane po włączeniu tunera FM/AM. Przyciski te mają różne zastosowania w zależności od wybranego trybu:

W trybie PRESET - przeglądanie stacji, zachowanych przez użytkownika.

W trybie AUTO - wyszukiwanie poprzedniej lub następnej dostępnej stacji. Urządzenie zatrzymuje wyszukiwanie po wykryciu kolejnego silnego sygnału.

W trybie MANUAL - ręczne zwiększanie lub zmniejszanie częstotliwości.

Uwaga: Gdy włączony jest tryb PRESET, to urządzenie automatycznie dostraja się do pierwszej dostępnej stacji.

4. MODE/STORE - przycisk używany w trybie AM/FM. Przełączanie trybów dostrajania PRESET, AUTO i MANUAL. Przytrzymanie wciśniętego przycisku umożliwia zachowanie aktualnie wybranej stacji w banku zaprogramowanych stacji.

Postępuj zgodnie z poleceniami rozdziału „Zachowywanie stacji radiowych” w „Instrukcji obsługi", aby uzyskać szczegółowe informacje o zachowywaniu stacji.

5. PRZYCISKI ŹRÓDŁA (wejścia cyfrowe D1, D2, D3 tylko w modelu AXR100) - naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać żądane źródło wejściowe.

Uwaga: Jeśli nie zostanie naciśnięty właściwy przycisk, to amplituner nie będzie generować dźwięku.

6. PRZYCISKI PAMIĘCI - używane w trybie AM/FM. Te przyciski służą do wybierania stacji, zachowanych w pamięci urządzenia.

  • Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje wywołanie stacji z pierwszej piątki zachowanych stacji.
  • Przytrzymanie wciśniętego przycisku wywołuje stację z drugiej piątki.
  • Stacje są zachowywane w pamięci niezależnie dla każdego pasma czyli 10 stacji dla pasma FM i 10 stacji dla pasma AM. Przycisk FM/AM przełącza pasma FM i AM oraz zestaw dziesięciu zaprogramowanych stacji.

Postępuj zgodnie z poleceniami rozdziału „Zachowywanie stacji radiowych” w „Instrukcji obsługi", aby uzyskać szczegółowe informacje o zachowywaniu stacji.

Uwaga: Oprócz tych dziesięciu stacji w każdym paśmie, dostępnych bezpośrednio przyciskami na panelu przednim, dostęp do kolejnych pięciu stacji (11-15) w każdym paśmie można uzyskać za pomocą przycisków SKIP/SCAN, aby przełączać wszystkie 15 stacji.

7. WYŚWIETLACZ - wyświetlanie takich informacji, jak wybrane źródło wejściowe, głośność oraz ustawienia barwy dźwięku i balansu między kanałami. Po wybraniu pasma FM lub AM wyświetlana będzie częstotliwość radiowa lub nazwa stacji w systemie RDS.

Uwaga: Zakupione urządzenie będzie mieć folię ochronną na wyświetlaczu. Oderwij ją, aby wyświetlacz był bardziej czytelny.

8. SPEAKER A/B - przełączanie dwóch zestawów zacisków głośnikowych. Dostępne opcje: tylko złącza A, tylko złącza B, złącza A i B oraz oba zestawy złącz wyłączone.

Uwaga: Opcja „oba zestawy złącz wyłączone” różni się od funkcji wyciszenia, ponieważ wyjście [Rec Out] i gniazdo słuchawkowe będą nadal włączone.

9. MENU - pierwsze naciśnięcie daje dostęp do regulacji tonów niskich. Drugie naciśnięcie daje dostęp do regulacji tonów wysokich, a trzecie do regulacji balansu (równoważenia głośności kanałów stereofonicznych). Po wybraniu jednej z tych opcji potencjometrem VOLUME należy dobrać poziom.

Jeśli przez chwilę żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, to na wyświetlaczu pojawi się źródło, a potencjometr VOLUME powróci do sterowania poziomem głośności.

Uwaga: Wszelkie zmiany ustawień tonów niskich i wysokich oraz balansu są zachowywane po wyłączeniu zasilania i przywoływane po ponownym włączeniu urządzenia.

10. CZUJNIK PODCZERWIENI - odbieranie poleceń z dostarczonego pilota zdalnego sterowania. Między pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.

11. VOLUME - zwiększanie lub zmniejszanie poziomu dźwięku wyjściowego z urządzenia.

Potencjometr reguluje poziom sygnału wyjściowego z głośników, gniazda [Sub-Out] i gniazda słuchawkowego

Uwaga: Potencjometr nie zmienia poziomu sygnału wyjściowego z gniazd grupy [Rec Out], gdyż to wyjście ma nieregulowany poziom wyjściowy.

W ramach opcji menu potencjometr zmienia również poziom tonów wysokich i niskich oraz balans.

12. AUX IN - wejście umożliwia podłączenie przenośnego urządzenia audio, takiego jak smartfon, bezpośrednio z przodu urządzenia za pomocą stereofonicznego gniazda 3,5 mm. Jeśli coś będzie podłączone do tego wejścia, to będzie ono wybierane automatycznie.