Hoppa till huvudinnehåll

AXR levereras med en fjärrkontroll som styr denna enhet och dess inbyggda radiodel. Dessutom kan knapparna med blå symboler styra en matchande AX CD-spelare. 

De medföljande AAA-batterierna måste monteras innan fjärrkontrollen kan användas. 

1. STRÖMKNAPP - Växlar AXR85/100 mellan På och miljövänligt Standby-läge med låg energiförbrukning. 

2. MUTE - Stänger av ljudet på enheten. Tryck igen för att avbryta det tysta läget. 

3. CD (BLÅ IKONER) - Endast för att använda AXC-spelarna. Mer information finns i AX CD-enhetens bruksanvisning. 

4. HÖGTALARE A/B - Växlar mellan de valda högtalaranslutningarna: endast högtalare A, endast högtalare B, högtalare A och B tillsammans, eller alla högtalare avstängda. 

5. STEREO/MONO - Används endast när FM är valt. Växlar mellan FM-stereoutgång och FM-monoutgång. För stereo-FM-signaler av låg kvalitet, kan bruset vanligen minskas genom att välja mono.  

Obs: Vissa FM-stationer är endast mono och att välja stereo påverkar inte dessa. 

6. MODE - Används för AM/FM-läge. Tryck för att växla mellan lägena Preset (Förinställning), Auto och Manual (Manuell). 

7. VOLUME - Ökar eller minskar enhetens volym. Används även för att ändra inställningar för bas, diskant och balans när dessa är valda. 

8. SKIP/SCAN - Används när FM eller AM är valt. 

I förinställningsläge - Stegar upp eller ner genom de användardefinierade förinställningarna. 

I autoläge - Sök efter föregående eller nästa tillgängliga station med en stark signal. 

I manuellt läge - Justerar frekvensen stegvis för finjustering. 

9. MENU - Växlar mellan bas, diskant och balansalternativ. Använd volymknapparna för att ändra nivån på det valda alternativet. 

10. FÖRINSTÄLLNINGSKNAPPAR (1/5, 2/6, 3/7, 4/8) - Används när FM eller AM är valt. Med dessa väljer du förinställda stationer. 

Om du trycker på en förinställningsknapp en gång väljs en av de första 4 förinställningarna.  

Om du håller ner knappen väljer du de senare 4 förinställningarna.  

8 förinställningar finns tillgängliga direkt från fjärrkontrollen, ytterligare förinställningar kan väljas i förinställningsläget med hjälp av Skip/Scan-knapparna. 

11. KÄLLKNAPPAR (D1, D2, D3, A1, A2, A3/Aux, Phono, Bluetooth, AM/FM) - Tryck på relevant knapp för att välja önskad musikkälla. 

Obs: Digitala ingångar D1, D2 och D3 är endast för AXR100. 

Fjärrkontroll