Przejdź do treści

Panel przedni

 

1. USB 
Do używania z urządzeniami pamięci masowej USB. Maksymalny pobór prądu – 1 A  

2. Przełącznik zasilania  
Przełączanie urządzenia w tryb czuwania (sygnalizowany przyciemnionym świeceniem diody LED) i włączanie (sygnalizowane jasnym świeceniem diody LED). Tryb czuwania to tryb niskiego poboru mocy (0,5 W) – można to osiągnąć tylko podczas korzystania z trybu Eco. Urządzenie należy pozostawiać w trybie czuwania, gdy nie jest używane.  

3. INFO 
Naciskanie tego przycisku podczas odtwarzania będzie przełączać ekrany „Teraz odtwarzanie”. Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby wyświetlić informacje o produkcie. 

4. HOME 
Naciśnij przycisk, aby przejść do menu głównego. 

5. Filter/Phase 
Naciśnij przycisk, aby wybrać jedną z trzech alternatywnych charakterystyk filtra cyfrowego. Faza liniowa, faza minimalna lub stroma.  

Alternatywne filtry cyfrowe oferują subtelnie różne charakterystyki jakości dźwięku. Aktualnie wybrany filtr jest sygnalizowany jednym ze wskaźników, umieszczonych tuż nad przyciskiem.  

Faza
Wciśnij na około dwie sekundy przycisk [Filter/Phase], aby wybrać fazę normalną lub odwróconą. Gdy dioda LED świeci się, faza jest odwracana przez odtwarzacz 851N.  

Szczegółowe informacje o ustawieniach filtra odtwarzacza 851N można znaleźć tutaj

Uwaga: Jeśli przypuszczasz, że materiał źródłowy, wzmacniacz, itp. odwraca fazę sygnału muzycznego, to możesz użyć tej funkcji, aby ponownie odwrócić dźwięk i przywrócić w pełni fazę dodatnią. 

6. Czujnik podczerwieni 
Odbieranie poleceń z dostarczonego pilota zdalnego sterowania. 

7. MORE 
Podczas odtwarzania dźwięku ze źródeł UPnP przycisk ten umożliwia wyświetlanie opcji i oczekujących utworów. 

8. Wyświetlacz 

9. PLAY/PAUSE 
Przycisk służy do uruchamiania lub wstrzymywania odtwarzania bieżącego utworu. 

10. STOP/DELETE
Podczas odtwarzania przycisk przerywa odtwarzanie, a w ramach różnych menu służy do kasowania elementów. 

11. SKIP 
Podczas odtwarzania przyciski umożliwiają przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu. 

12. Koder (obrotowe pokrętło) 
Kręcenie koderem umożliwia przewijanie i nawigację po elementach menu. Naciśnięcie kodera zatwierdza element lub funkcję, pokazywaną na ekranie. 

13. RETURN 
Naciśnij ten przycisk, aby wrócić do poprzedniego menu.