Przejdź do treści

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania odtwarzacza 851N powiela niektóre funkcje sterujące panelu przedniego, a także jest w stanie sterować innymi produktami serii Azur 851. Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy włożyć dostarczone baterie typu AAA. Przyciski pilota działają w sposób opisany poniżej:

1. Przełącznik zasilania
Włączanie odtwarzacza 851N lub przełączanie do trybu gotowości.  

2. Jasność 
Regulacja jasności wyświetlacza odtwarzacza 851N. Dostępne są dwa poziomy jasności i opcja wyłączenia podświetlenia.  

Uwaga: Gdy wskaźniki wyświetlacza odtwarzacza 851N CXA zostaną wyłączone, wybranie dowolnej funkcji spowoduje krótkotrwałe włączenie wskaźników, aby pokazać zmianę.  

3. Grupa [Presets]
Wywoływanie zaprogramowanych ustawień 1 – 4. Przytrzymanie przycisku spowoduje zapisanie bieżącej stacji jako ustawienia wstępnego. 

4. Wyciszanie 
Naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie danych wyjściowych. 

5. Przycisk [Enter/Mode] 
Zatwierdzanie lub wybieranie. 

6. Głośność 
Regulacja poziomu głośności. 

7. HOME 
Przycisk wyświetla opcje menu na wyświetlaczu panelu przedniego. 

8. RETURN 
Powrót lub cofanie się. 

9. SKIP 
Przyciski umożliwiają skok do poprzedniego lub następnego utworu 

10. Przycisk podświetlania 
Podświetlanie przycisków 

11. Przycisk Info 
Przełączanie wyświetlanych informacji. 

12. Przyciski nawigacji 
Nawigowanie po opcjach różnych menu. 

13. STOP/DELETE 
Przycisk służy do zatrzymywania odtwarzania bieżącego utworu lub do usuwania z kolejki. 

14. PLAY/PAUSE
Przycisk służy do uruchamiania lub wstrzymywania odtwarzania bieżącego utworu. 

15. QUEUE 
Przycisk służy do przeglądania utworów oczekujących. 

16. MORE 
Podczas słuchania radia internetowego przycisk MORE umożliwia wyświetlanie opcji, związanych z aktualnie słuchaną stacją, takich jak alternatywne metody transmisji strumieniowej, rodzaje zawartości lub podobne radiostacje. Podczas odtwarzania dźwięku ze źródeł UPnP przycisk ten umożliwia wyświetlanie opcji i oczekujących utworów. 

17. Wejścia cyfrowe 
Przycisk jest skrótem dostępowym wejścia cyfrowego [D1]. 

18. RANDOM 
Przycisk umożliwia odtwarzanie utworów oczekujących w przypadkowej kolejności. 

19. REPEAT
Przycisk umożliwia odtwarzanie w pętli wszystkich utworów oczekujących. 

20. Filter/Ø 
Przycisk służy do wybierania jednej z trzech opcji filtra cyfrowego.